Podnikateľská misia do Izraelu pri príležitosti konferencie CyberTech 2020

Dátum: 
27 - 31 január 2020
Miesto: 
Tel Aviv, Izrael
Kontakt: 

Simona Novosadová, E: simona.novosadova@sario.sk, T: +421 915 838 979

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v januári 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tel Avivu, Izrael.
 
Cieľová skupina:

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

Potenciálne sektory:

 • informačné a komunikačné technológie
 • kybernetická bezpečnosť
 • smart cities
 • smart mobility

 
Hlavným cieľom misie je účasť na konferencii CyberTech 2020, jednej z najväčších konferencií zameraných na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa bude konať v Tel Avive v termíne
28. – 30. 01. 2020. Izraelský štát je výnimočný svojím postavením vďaka najväčšej koncentrácii výskumníkov na počet obyvateľov.

V rebríčku najinovatívnejších štátov sa Izrael radí medzi prvých desať, s postavením Tel Avivu ako druhým najinovatívnejším mestom na svete. Rovnako atraktívne mesto predstavuje pre slovenské podnikateľské subjekty Haifa, ktorá je označovaná za svetovú metropolu kybernetickej bezpečnosti.
 
Predbežný program:

27. 1. 2020 (pondelok)

 • odlet z Viedne do Tel Avivu v poobedných hodinách

28. 1. 2020 (utorok)

 • návšteva výstavy CyberTech, rokovania s izraelskými spoločnosťami

29. 1. 2020 (streda)

 • návšteva konferenčnej časti CyberTech

30. 1. 2020 (štvrtok)

 • návšteva relevantných izraelských spoločností z oblasti IT, doplnkový program

31. 1. 2020 (piatok)

 • odlet z Tel Avivu do Viedne v dopoludňajších hodinách

 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • 1x vstupenku na konferenciu CyberTech, zahŕňajúcu 1-deň vstup na všetky konferencie, 3-deň vstup na výstavu, prístup k B2B rokovaniam
  so zúčastnenými spoločnosťami, občerstvenie
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva a rokovania s izraelskými spoločnosťami
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

 
Podpora nezahŕňa:

 • pobytové náklady
 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

 
Predbežný záujem o účasť (predbežná registrácia)
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie.​O možnosti záväznej registrácie/spustení záväznej registrácie na podujatie Vás budeme včas informovať.

Viac o podujatí sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke podujatia.