×
27.01.2020 - 31.01.2020

Podnikateľská misia do Izraelu pri príležitosti konferencie CyberTech 2020

Miesto
Tel Aviv, Izrael
Kontakt

Simona Novosadová, E: simona.novosadova@sario.sk, T: +421 915 838 979

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v januári 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tel Avivu, Izrael.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
Potenciálne sektory:
 • informačné a komunikačné technológie
 • kybernetická bezpečnosť
 • smart cities
 • smart mobility
 
Hlavným cieľom misie je účasť na konferencii CyberTech 2020, jednej z najväčších konferencií zameraných na technológie a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa bude konať v Tel Avive v termíne
28. – 30. 01. 2020. Izraelský štát je výnimočný svojím postavením vďaka najväčšej koncentrácii výskumníkov na počet obyvateľov.

V rebríčku najinovatívnejších štátov sa Izrael radí medzi prvých desať, s postavením Tel Avivu ako druhým najinovatívnejším mestom na svete. Rovnako atraktívne mesto predstavuje pre slovenské podnikateľské subjekty Haifa, ktorá je označovaná za svetovú metropolu kybernetickej bezpečnosti.
 
Predbežný program:

27. 1. 2020 (pondelok)
 • odlet z Viedne do Tel Avivu v poobedných hodinách
28. 1. 2020 (utorok)
 • návšteva výstavy CyberTech, rokovania s izraelskými spoločnosťami
29. 1. 2020 (streda)
 • návšteva konferenčnej časti CyberTech
30. 1. 2020 (štvrtok)
 • návšteva relevantných izraelských spoločností z oblasti IT, doplnkový program v meste Be´er Sheva
31. 1. 2020 (piatok)
 • odlet z Tel Avivu do Viedne v dopoludňajších hodinách
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • 1x vstupenku na konferenciu CyberTech, zahŕňajúcu 1-deň vstup na všetky konferencie, 3-deň vstup na výstavu, prístup k B2B rokovaniam so zúčastnenými spoločnosťami, občerstvenie
 • 1x spiatočná letenka
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva a rokovania s izraelskými spoločnosťami
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 


Ďakujeme za Váš záujem, podnikateľská misia bola naplnená. 

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

Viac o podujatí sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke podujatia.