Podnikateľská misia do Jordánska a Egyptu

Dátum: 
22 - 25 jún 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Jordánska
a Egypta, ktorá sa uskutoční pri príležitosti pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka do týchto krajín v dňoch  22.—25. júna 2022.


Cieľ podnikateľskej misie je predstaviť slovenských podnikateľov v Jordánsku a v Egypte, prezentovať príležitosti pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov, nadviazať spolupráce a sprostredkovať zúčastneným slovenským firmám možnosť viesť priame rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi v daných teritóriách.

Predbežný program misie
  • 22. 6. 2022 — odlet do Ammánu (Jordánsko) vládnym špeciálom (konkrétny čas bude upresnený)
  • 23. 6. 2022 — podnikateľské fórum v Ammáne,  B2B rokovania, networking
  • 24. 6. 2022 - presun vládnym špeciálom do Káhiry (Egypt)
  • 25. 6. 2022 - podnikateľské fórum v Káhire, B2B rokovania, networking,   odlet na Slovensko
Presný program bude včas oznámený. 

Rokovací jazyk: anglický

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu je potrebné vyplniť registračný formulár najneskôr do 31. 5. 2022 do 15.00 hod.Víza, doprava a ubytovanie
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. O postupe získania víz budú účastníci misie  informovaní.

Predpokladá sa letecká doprava celej delegácie vládnym špeciálom, pričom preprava vládnym špeciálom bude spoplatnená vo výške ceny letenky štandardnej komerčnej linky, t.j. 1 105 eur/osoba. Odlet je plánovaný na 22. 6. 2022 z Bratislavy. Čas odletu bude dodatočne upresnený.

Ubytovanie bude vo vybraných hoteloch na základe odporúčania príslušného ZÚ SR. Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie účastníkov  v jednom hoteli. Konkrétne odporúčané hotelové zariadenia budú oznámené dodatočne.

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu  a tiež  právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.

Kontaktné osoby SARIO