Podnikateľská misia do Kórei na SMART FACTORY a AUTOMATION WORLD

Dátum: 
02 - 09 apríl 2022
Miesto: 
Soul, Južná Kórea
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk

Podujatie je aktuálne zrušené, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na podujatie „Smart Factory a Automation world“, v termíne 2.4. – 9.4. 2022.


Cieľová skupina
  • Slovenské malé a stredné podniky mimo bratislavského kraja z oblasti automatizácie, inteligentných technológií a priemyslu 4.0 

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
  • Automatizácia, inteligentné technológie a priemysel 4.0 

Webová stránka podujatia
 
Hlavným cieľom podnikateľskej misie je účasť na veľtrhu „Smart Factory a Automation world“, ktorý ponúka okrem možnosti stretnúť relevantných nákupcov aj zaujímavý sprievodný program formou konferencií a menších networkingových podujatí.
 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • vstupenky na podujatie
  • ubytovanie v teritóriu pre 1 zástupcu MSP
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
  • letenky
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
 
REGISTRÁCIA
Podujatie je aktuálne zrušené, z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.



​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 6 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.