×
08.04.2024 - 12.04.2024

Podnikateľská misia do Litvy a Lotyšska

Podnikateľská misia do Litvy a Lotyšska
Miesto
Riga a Vilnius (Lotyšsko a Litva)
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt
E: michaela.slimakova@sario.sk, M: +421 910 828 278

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Slovensko, priority 1P1, špecifického cieľa RSO 1.3, opatrenia 1.3.2. zameraného na internacionalizáciu malého a stredného podnikania, má záujem v apríli 2024 zorganizovať podnikateľskú misiu do Rigy a Vilniusu (Lotyšsko a Litva).

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky

Sektorové zameranie podujatia:

 • špičkové inovatívne technológie

 • digitálna transformácia

 • čisté nulové emisie 

 • doprava a logistika

Nosným programom podujatia je účasť na 9. ročníku Summitu Iniciatívy Trojmoria a B2B rokovaniach v rámci podnikateľského fóra vo Vilniuse, organizovaného Inovačnou Agentúrou v Litve.                                                   

V spolupráci so ZÚ SR v Lotyšsku bude zorganizovaný sprievodný program vo forme prezentácie, zameranej na predstavenie teritória, jeho príležitosti, ako aj špecifík v Rige.

Finálny program bude komunikovaný vybraným účastníkom podnikateľskej misie.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti

 • Registrácia na podujatie

 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie

 • Sprievodný program

 • Propagačné materiály

 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie 

 • Letenky pre jedného zástupcu spoločnosti  – hradené len v prípade špecificky vybraných letov agentúrou SARIO

Podpora nezahŕňa:

 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP 2'.