×
24.10.2022 - 28.10.2022

Podnikateľská misia do Mexika

Miesto
Mexico City, Mexiko
Organizátor
SARIO, Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku
Kontakt

Dominika Horská E: dominika.horska@sario.sk , T: +421 910 828 320

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
so zastupiteľským úradom v Mexiku organizuje podnikateľskú misiu do Mexico City, Mexiko, v termíne 24.—28. októbra 2022 s cieľom nadviazania novej spolupráce s mexickými partnermi.

 
Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s mexickými partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina
 • automobilový priemysel a elektromobilita
 • letecký priemysel
 • zelené technológie
 • digitalizácia a Smart Cities
 
Mexiko je vysoko konkurenčný trh. Miestne firmy sú zvyknuté na obchodovanie s USA aj s Čínou, veľkú výhodu pre úspech v teritóriu majú  inovatívne firmy, ktoré dokážu poskytnúť vyššiu pridanú hodnotu a dôležitou súčasťou je ich schopnosť komunikovať v anglickom alebo španielskom jazyku.

Zahraničné firmy, ktoré sa rozhodnú v Mexiku podnikať majú prístup k celému trhu teritória Severnej Ameriky vďaka USMCA – Dohoda o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou.

NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE

23. 10. 2022 Nedeľa
 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie a letenku sama, SARIO odporučí hotely)
24. 10. 2022 Pondelok
 • Biznis fórum v priestoroch Ministerstva hospodárstva Mexika s mexickými partnermi na základe špecifikácie partnera
 • predstavenie mexického trhu v kontexte dohody USMCA
 • podpis Memoranda medzi SARIO a partnerskými organizáciami z Mexika
25. 10. 2022 Utorok
 • Biznis fórum s potenciálnymi mexickými partnermi a obchodnými komorami
  •  krátke predstavenie každej jednej slovenskej spoločnosti
  •  best practices slovenských podnikateľov žijúcich a podnikajúcich v Mexiku
  •  B2B
 • Kokteil na ZÚ Mexiko vo večerných hodinách
26. 10. 2022 Streda
 • Business raňajky s právno-konzultačnou spoločnosťou, ktorá spolupracuje so ZÚ Mexiko a špecializuje sa na podniky zo Strednej Európy smerom do Mexika.
 • Poobede (od 15.00 hod) koktejl v priestoroch CONCAMIN (Konfederácia priemyselných komôr Spojených štátov mexických) za účasti vyselektovaných MX firiem a obchodných komôr
27. 10. 2022 Štvrtok
 • Prípadné návštevy v teréne alebo individuálny networking
28. 10. 2022 Piatok
 • Voľný program – v prípade záujmu zastupiteľský úrad SR ponúka zorganizovanie návštevy pyramíd v Teotihuacán so slovenskou sprievodkyňou
29. 10. 2022 Sobota
 • odlet na Slovensko
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO
a Zastupiteľského úradu v Mexiku zabezpečené:
 • preprava v rámci teritória
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Zastupiteľského úradu v Mexiku v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • spoločenské podujatie/koktail (25.10.), business raňajky (26.10.), B2B koktejl v CONCAMIN (26.10.)

Registračný poplatok: 250 Eur za spoločnosť

Podpora nezahŕňa:
 • letenky
 • ubytovanie
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu zúčastniť sa na podnikateľskej misii vyplňte registračný formulár. Registrácia je otvorená do 30. 8. 2022.