×
13.11.2018 - 15.11.2018

Podnikateľská misia do Mníchova

Miesto
Mníchov, Nemecko
Kontakt

Jana Kišacová, M: +421 910 828 216, E: jana.kisacova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Mníchova, ktorá sa bude konať v termíne 13.-15.11.2018.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
Elektrotechnika, elektronika a IKT
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi a so sprievodným doplnkovým programom, ako aj z návštevy významného veľtrhu Electronica Mníchov 2018, ktorý je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 3000 vystavovateľov s globálnou reputáciou a 70 000 návštevníkov. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://electronica.de/


Predbežný program:
 
13.11.2018 (utorok) – prílet do Mníchova, individuálny program
 
14.11.2018 (streda) - návšteva veľtrhu Electronica Mníchov a slovenskej národnej expozície, vstup do výstavnej haly A4, v ktorej bude umiestnený veľtrh SEMICON Europa - významné fórum pre priemysel súvisiaci s polovodičmi (v hale sa počas celého dňa organizujú rôzne mini eventy, ktoré je možné sledovať https://www.semiconeuropa.org/program-calendar), individuálny program na veľtrhu
 
15.11.2018 (štvrtok) - B2B rokovania s obchodnými partnermi v doobedňajších hodinách v Mníchove a doplnkový sprievodný program, odlet
 

Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 
  • zabezpečenie a úhrada leteniek pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja – letenky budú uhradené pre dvoch predstaviteľov spoločnosti (podmienkou je registrácia MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorá sa zaregistruje na podnikateľskú misiu do 30. septembra 2018)
  • vstupenky na veľtrh Electronica Mníchov 2018 a významného fóra SEMICON Europa
  • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
  • sprievodný doplnkový program, catering formou studeného a teplého bufetu vo štvrtok (15.11.)
  • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie, vrátane letiskových transferov (z Letiska Mníchov na miesto určenia/ bude špecifikované agentúrou SARIO a späť)
  • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Podpora nezahŕňa:
 
  • cestovné náklady (okrem registrovanej spoločnosti (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorá sa zaregistruje na podnikateľskú misiu do 30. septembra 2018)
  • pobytové náklady
  • stravu a iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 30.9.2018.