×
13.06.2022 - 16.06.2022

Podnikateľská misia do Nórska – ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION

Miesto
Oslo, Nórsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich E: wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Nórska, Oslo, v termíne 13. – 16. júna 2022 na podujatie ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION 

Cieľová skupina
 • slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie misie
Elektromobilita, Inteligentné obnoviteľné energie

Webová stránka podujatia
 
Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS35), je najväčšia výstava elektromobility na celom svete, ktorá tento rok už po 35. krát prinesie svojím návštevníkom novinky vo vývoji elektrických vozidiel s nulovými emisiami. Na EVS35 budete mať možnosť nielen vidieť veľkolepý vývoj, ktorý sa deje v bezemisnej doprave, ale aj vyskúšať najnovšie elektromobily, elektrobicykle, elektrické nákladné autá, rýpadlá, člny, lietadlá a mnoho ďalšieho.
 
Program pre 35. ročník EVS bude primárne rozdelený do dvoch hlavných prúdov – vedeckej série a série konferencií AVERE E-Mobility Conference (AEC2022) / Nordic EV Summit (NEVS), ktoré budú zavŕšené tromi plenárnymi zasadnutiami na vysokej úrovni. Predbežná agenda podujatia je dostupná tu.
 
Hlavné témy zahŕňajú:
 • Obnoviteľná energia a inteligentné nabíjanie
 • Rýchlostné nabíjanie
 • Elektrifikácia ťažkej dopravy
 • Ľahké elektronické vozidlá a zelené mestá
 • Revolúcia vo vývoji batérií
 • Nulové emisie
 • Námorná a letecká doprava

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 
 • Vstupenky na Electric Vehicle Symposium & Exhibition
 • Asistencia s networkingom / B2B
 • Field trip podľa relevantnosti prihlásených MSP
 • Spoločná večera slovenskej delegácie
 • Ubytovanie v teritóriu počas trvania misie
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 
 • 13.6.2022 – individuálny prílet do teritória, spoločná večera slovenskej delegácie
 • 14.6.2022 – účasť na Electric Vehicle Symposium & Exhibition, networking
 • 15.6.2022 – field trip podľa relevantnosti prihlásených MSP, ukončenie podnikateľskej misie
 
Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte ostrú registráciu do 1. marca 2022. 


 
Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO Podpora internacionalizácie MSP.


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk