×
07.05.2019 - 11.05.2019

Podnikateľská misia do Nórska a na Island

Miesto
Oslo a Reykjavík
Sektorové zameranie:
IKT, smart cities, inovácie, Priemysel 4.0, životné prostredie 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti  informačno-komunikačných technológií, inovácií, smart cities, Priemyslu 4.0 a životného prostredia na podnikateľskú misiu do Nórska a na Island. Termín podnikateľskej misie je stanovený na 7.-11.5.2019.

Podnikateľská misia bude organizovaná ako nadväzujúce podujatie k minuloročnej návšteve prezidenta SR A. Kisku v Nórskom kráľovstve. A zároveň ako ambícia intenzívnejšej podpory zahranično-obchodných vzťahov medzi Slovenskom a krajinami Škandinávie.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie reflektuje ambície týchto krajín o energetickú efektívnosť a šetrnosť k životnému prostrediu vďaka čomu nórske Oslo získalo ocenenie 'European Green Capital 2019'.

Podnikateľská misia preto ponúka slovenským spoločnostiam možnosť aktívne participovať poskytovaním vlastných služieb v zahraničí na budovaní energeticky prijateľnejších riešeniach pre život v meste.

Náklady: ubytovacie a stravovacie náklady si hradí každý účastník samostatne, letenky sú uhrádzané len oprávneným MSP mimo bratislavského kraja.  

 
PROGRAM

7.5.2019
 •  odlet v poobedných hodinách do Nórska (Oslo)
8.5.2019
 •  B2B Fórum
 •  Stretnutie so zástupcami magistrátu miest
9.5.2019
 •  odlet na Island (Reykjavík)
 •  Návšteva inovačného centra a spoločnosti
10.5.2019
 •  Slovenský prezentačný biznis deň
 •  Stretnutie so zástupcami magistrátu miest
11.5.2019
 •  Odlet z Reykjavíku do Viedne
 
  *SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie

REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
*bez účastníckeho poplatku

Registrácia na podujatia bola z dôvodu naplnenia kapacít uzavretá. 

Podpora zo strany agentúry SARIO pre MSP mimo Bratislavského kraja zahŕňa:
 • letenky pre jedného zástupcu za spoločnosť
 • preprava a konferenčné priestory v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • doplnkový program (biznis fórum, green visit a pod.)
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Podpora nezahŕňa ubytovanie, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Kontakt: Simona Novosadová, M: +421 915 838 979, E: simona.novosadova@sario.sk

REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY*
*Účastnícky poplatok - 130 Eur

Registrácia na podujatia bola z dôvodu naplnenia kapacít uzavretá. 


Náklady: ubytovacie a stravovacie náklady si hradí každý účastník samostatne, letenky sú uhrádzané len oprávneným MSP mimo bratislavského kraja.  

Kontakt: Adam Csuka, M: +421 910 828 327, E: adam.csuka@sario.sk

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

Registrácia je otvorená do 25. 3. 2019.
​Predpokladaný počet účastníkov misie: 10