×
20.05.2023 - 25.05.2023

Podnikateľská misia do Ománu a Saudskej Arábie

Miesto
Maskat (Omán), Rijád, Dammam, (Saudská Arábia)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Káhire a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Rijáde pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Ománu
a Saudskej Arábie, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí SR Rastislava Káčera a ministra hospodárstva SR Karla Hirmana v týchto krajinách v dňoch 20.-25. mája 2023. Slovenskú  delegáciu povedie minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer.


Cieľ podnikateľskej misie:
 • predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov, nadviazanie spolupráce a poskytnutie možnosti slovenským firmám viesť priame rokovania s potenciálnymi partnermi v Ománe a Saudskej Arábii.
Sektorové zameranie:
 • smart cities technológie a inovatívne riešenia pre priemysel
 • IKT
 • strojársky priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • zdravotníctvo, kúpeľníctvo
 • stavebníctvo
 • sortiment pre maloobchodnú distribúciu
Okrem odporúčaných sektorov je možná aj účasť spoločností s iným predmetom činnosti s ambíciou presadiť sa v daných teritóriách.

Predbežný program misie:

Sobota 20. 5. 2023
 • odlet vládneho špeciálu z Bratislavy, prílet do Maskatu (Omán), ubytovanie
Nedeľa 21. 5. 2023
 • biznis fórum v Maskate v dopoludňajších hodinách za účasti  ministrov,  individuálne B2B a B2G rokovania zúčastnených firiem, networking, večer odlet z Maskatu do Rijádu (Saudská Arábia), ubytovanie
Pondelok 22. 5. 2023
 • biznis fórum v Rijáde v dopoludňajších hodinách, stretnutia podnikateľov s rijádskou obchodnou komorou, B2B a B2G rokovania, networking
Utorok 23. 5. 2023
 • individuálny program a B2B stretnutia podnikateľov v Rijáde v dopoludňajších hodinách, poobede presun podnikateľov z Rijádu do Dammamu (autobus), ubytovanie
Streda 24. 5. 2023
 • biznis fórum v Dammame v dopoludňajších hodinách, stretnutia s členmi dammamskej obchodnej komory, B2B a B2G rokovania, networking, poobede individuálny program a stretnutia podnikateľov
Štvrtok 25. 5. 2023
 • v dopoludňajších hodinách presun autobusom z Dammamu do Rijádu, následne o 18:40 odlet z Rijádu pravidelnou linkou spoločnosti Wizzair do Viedne (prílet o cca  23:40 hod. SEČ)
Presný program misie je predmetom rokovaní, bude ešte upresnený
a včas oznámený.

Rokovací jazyk: anglický

REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem, registrácia na podnikateľskú misiu bola
z dôvodu naplnenia kapicity uzavretá.
 
Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou
min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. Víza za poplatok bude spoločne pre účastníkov misie zabezpečovať SARIO. O postupe získania víz budú účastníci misie včas informovaní.

Predpokladá sa, že doprava celej delegácie z Bratislavy do Maskatu (Omán) v sobotu 20.5.2023 bude zabezpečená vládnym špeciálom Leteckého útvaru  Ministerstva vnútra SR s úhradou účastníkmi podnikateľskej misie. Doprava späť sa predpokladá 25.5.2023 komerčnou linkou spoločnosti Wizzair s odletom o 18.40 z Rijádu a príletom do Viedne o cca 23.40 hod. SEČ.

Alternatívne tí podnikatelia, ktorí by z pracovných, alebo osobných
dôvodov chceli odletieť neskôr, môžu využiť let spoločnosti Wizzair
v sobotu 27. 5. 2023 (Rijád – Viedeň, odlet 20.35 hod. ). Taktiež tí podnikatelia, ktorí by sa nevracali 25. 5. do Rijádu, môžu využiť let spoločnosti Wizzair v sobotu 27. 5. 2023 priamo z Dammamu (Dammam – Viedeň, odlet 18.15 hod.).

Pre ubytovanie v Maskate, Rijáde a Dammame budú zo strany organizátorov odporúčané konkrétne hotelové zariadenia. Ubytovanie v nich si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov v teritóriu je výhodné ubytovanie účastníkov v týchto odporúčaných hoteloch.
 
Poplatok za účasť na misii:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok 200 EUR za osobu
na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, na organizáciu podujatí a prípadné ďalšie náklady spojené s organizáciou misie.

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu a tiež právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.
 
Kontaktné osoby SARIO: