×
14.04.2019 - 18.04.2019

Podnikateľská misia do Pekingu

Miesto
Peking
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 14.—18. Apríla  2019 podnikateľskú misiu do Pekingu v rámci veľtrhu China International Machine Tool Show 2019 (CIMT 2019).

Veľtrh CIMT  je jedným z najväčších a najvplyvnejších strojárskych veľtrhov na svete, na ktorom  sa zúčastní viac ako 1700  strojárskych firiem z viac ako 30 krajín a regiónov sveta. Počas ústrednej témy „inteligentného strojárstva“ zahrňujúceho koncepty Made in China 2025, US Industry of Internet a nemeckého Industry 4.0, budú účastníci mať jedinečnú možnosť diskutovať o najnovších technologických prelomoch ako aj nadobudnúť potenciálnu obchodnú spoluprácu.  Veľtrh budú dopĺňať  konferencie a semináre, ktoré vytvoria spoločnú  platformu medzi dodávateľmi a dopytovateľským záujmom.  Na veľtrhu taktiež nebude chýbať takzvaný deň  podnikania a informačné brífingy z oblasti strojárstva.
 
Predbežný termín realizácie podujatia: 14. – 18. Apríl 2019

Predpokladané sektorové zameranie: 
 
 • Aplikačný softvér
 • Kovoobrábacie stroje
 • Laserové spracovanie a iné netradičné obrábacie stroje
 • Kontrolné a meracie zariadenia
 • CNC systém
 • Priemyselné roboty
 • Distribučný systém logistiky
 • Flexibilné výrobné linky
 • Rezacie, zváracie, meracie, brúsne zariadenia
 • Výroba aditív
 • Drevoobrábacie stroje a iné výrobné technológie a zariadenia
   
PREDBEŽNÝ PROGRAM*
13. apríl
Odlet z Budapešte do Pekingu
14. apríl
Individuálny program
15. Apríl
Formálna  návšteva zahraničného úradu SR v Pekingu
Spoločný obed
Workshop o obchodovaní s Čínou
Návšteva priemyselného parku
16. Apríl
Výstava CIMT 2019
17.  Apríl
Sprievodný kultúrny program
18.  Apríl
Odlet z Pekingu do Budapešte
 
*SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie
 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 
 • letenky
 • vstup na veľtrh CIMT 2019
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • doplnkový program (workshop o podnikaní v Číne, spoločný obed, návšteva ambasády a priemyselného parku)
 • kultúrny sprievodný program v Pekingu
 • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO vrátane jazykovej podpory
 
Podpora nezahŕňa ubytovanie, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 11. marca 2019.Kapacita podnikateľskej misie je obmedzená na celkový počet desať spoločností. Z dôvodu vysokého počtu registrovaných uchádzačov bude po ukončení registračného obdobia prebiehať výberový proces počas ktorého sa vyselektuje osem zaregistrovaných spoločností v súlade so smernicami programu Národný Projekt. Všetci registrovaní účastníci budú po ukončení registrácie včas informovaní.