×
14.02.2019 - 15.02.2019

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019

Miesto
Viedeň, Rakúsko
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Martin Brezovan, M: +421 910 828 267, E: martin.brezovan@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
Stavebníctvo, energetika, nábytkárstvo
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia.
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi, ako aj z návštevy  veľtrhu Bauen&Energie – najväčšieho veľtrhu svojho druhu v Rakúsku, ktorý v roku 2018 zaznamenal účasť okolo 450 vystavovateľov a takmer 40 000 návštevníkov z celého Rakúska a zahraničia. Viac informácií o veľtrhu nájdete na stránke https://www.bauen-energie.at/.
Ako doplnkový program je pripravená prednáška s diskusiou o rakúskom podnikateľskom prostredí a obchodnom práve so slovenskou odborníčkou pracujúcou vo Viedni, pani Zuzanou Nötstaller.  


Predbežný program:
 
Štvrtok 14.2.

                                                               Individuálne príchod do Viedne                  celý deň                                                Návšteva veľtrhu Bauen&Energie na                                                                         Messe Wien, individuálny program;                                                                         výstavisko je otvorené od 9:00 do 18:00
 
Piatok 15.2.
9:00 – 12:00                                         B2B rokovania s rakúskymi                                                                                        spoločnosťami (miesto v rámci Viedne                                                                    bude upresnené)
12:00                                                      Spoločný obed 
14:00-17:00                                           Prednáška a diskusia o podnikaní                                                                              v Rakúsku s právničkou p. Zuzanou                                                                          Nötstaller (miesto v rámci Viedne bude                                                                  upresnené)
 
 
Podpora zo strany agentúry SARIO zahŕňa:
 
  • vstupenky na veľtrh Bauen & Energie
  • zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým vybavením a občerstvením počas trvania B2B stretnutí, spoločný obed
  • ubytovanie zo 14. na 15.2. pre 2 zástupcov spoločnosti v 4* hoteli
  • doplnkový program (priestor a lektorka na prednášku o podnikaní v Rakúsku)
  • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO
 
Podpora nezahŕňa cestovné náklady, stravu a iné náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 10.1.2019.