×
14.05.2022 - 22.05.2022

Podnikateľská misia do Rwandy a do Kene

Miesto
Kigali, Rwandská republika, Nairobi, Kenská republika
Organizátor
SARIO Národný projekt, MZVEZ SR
Kontakt

Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podnikateľskú misiu do Rwandy, ktorá sa bude konať v termíne 14. mája – 22. mája 2022.

O Rwande
Rwanda je rozvojovou krajinou Východnej Afriky, ktorá dlhodobo zaznamenáva výrazný hospodársky rast. Vďaka svojmu umiestneniu v blízkosti geografického centra kontinentálnej Afriky a najmä vďaka dlhodobo stabilnej politickej a ekonomickej situácii v krajine, možno Rwandu označiť za výhodný logistický uzol pre expanziu do širšieho regiónu Subsaharskej Afriky. Krajinu si ako svoju centrálu volí čoraz väčší počet medzinárodných spoločností.

Rast HDP Rwandy dosahoval v priemere za posledné desaťročie 7,5% a v prepočte na jedného obyvateľa 5%. K ekonomickému rastu Rwandy prispieva okrem politickej stability taktiež dodržiavanie princípov právneho štátu a  zodpovedný a promptný prístup zo strany štátneho/verejného a súkromného sektora k rozvoju podnikateľských aktivít zahraničných subjektov v teritóriu. V oblasti svetového hodnotenia kvality podnikateľského prostredia sa Rwanda v roku 2019 umiestnila na 29. mieste (hodnotenie Svetovej banky). Toto umiestnenie predstavuje prvenstvo v rámci kontinentálnej Afriky a krajina dokonca predstihla aj niektoré štáty EÚ (Luxembursko, Grécko, Malta).

Verejne prezentovaným zámerom Rwandy je transformácia krajiny na takzvaný „Singapur Afriky“. Za týmto účelom bolo v krajine úspešne aplikovaných viacero dlhodobých hospodárskych a politických reform. Rwanda si od nešťastných udalostí z roku 1994 prísne chráni svoju politickú stabilitu, významne sa zmierňuje úroveň chudoby, krajina rapídne napreduje v smere inovácií a ekologizácie - príkladom posledného môže byť, napríklad, viac než desať rokov platný absolútny zákaz igelitových tašiek, aktívne vysádzanie stromov (Rwanda je jedna z mála krajín sveta s pozitívnym ratingom v zalesňovaní) alebo každomesačný celonárodný zber odpadkov z ulíc miestnym obyvateľstvom (takzvaná umuganda). Aj vďaka uvedeným príkladom je Rwanda označovaná za najekologickejšiu krajinu Afriky.

O Keni
Keňa, najrozvinutejšia krajina Východoafrického spoločenstva, je často označovaná za vstupný bod do subsaharskej východnej Afriky, a to aj vďaka svojmu prístavu v meste Mombasa na Indickom oceáne, cez ktorý je do regiónu EAC dovážaná masívna časť zahraničného exportu. Odhliadnuc od svojho rozvojového statusu má táto krajina s populáciou viac než 53 miliónov obyvateľov významnú kúpnu silu, čo potvrdzuje aj fakt, že Keňa sa nedávno prepracovala do kategórie stredne príjmovej ekonomiky. Keňa je významným partnerom Slovenskej republiky v teritóriu – v krajine sídli aj náš jediný zastupiteľský úrad pre subsaharskú východnú Afriku. Keňa je jedinou programovou krajinou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce na africkom kontinente, čo môže byť prínosom pre slovenské MSP, ktoré by sa rozhodli angažovať v tomto teritóriu napríklad prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS.

Dodatočné ekonomické informácie o Rwande a Keni sú dostupné v Teritoriálnej analýze Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

V termíne od 19. do 21. mája tohto roka sa budú v Nairobi konať taktiež výstavy Oil & Gas Africa, Solar Africa a Power & Energy Africa, na ktoré budú zúčastneným oprávneným spoločnostiam v prípade ich záujmu zaobstarané vstupy.
 
Primárne sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Energetika: Malé vodné elektrárne, solárne elektrárne, distribučné siete, stožiare vysokého napätia, transformátory, generátory (domáce a priemyselné)
 • Strojárstvo: Poľnohospodárska technika, obzvlášť malotraktory pre malých farmárov, čerpadlá
 • Poľnohospodárstvo: Ekologické hnojivá a ekologická poľnohospodárska agrochémia všeobecne, závlahové systémy, postrekovače
 • Inovácie a ekológia: IKT, Smart Cities, zelené technológie všeobecne
 • Zbrojársky priemysel
 
Vítaná je taktiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o rozvoj svojich aktivít v predmetnom teritóriu.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti na termíny trvania podnikateľskej misie
 • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • Návštevy miestnych spoločností a priemyselných parkov
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov pre Vašu spoločnosť a zabezpečenie stretnutí s týmito partnermi počas misie
 • Propagačné materiály
 • Vstupenky na výstavy Oil & Gas Africa, Solar Africa a Power & Energy Africa
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Povinné očkovanie (cudzokrajné choroby)
 • Prípadné vízové poplatky
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrujte sa na podnikateľskú misiu vyplnením registračného formulára. Ukončenie registrácie 12. novembra 2021.

​Maximálny počet účastníkov podnikateľskej misie: 12 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.       

   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk