×
09.07.2023 - 12.07.2023

Podnikateľská misia do Walesu

Podnikateľská misia do Walesu
Miesto
Cardiff, Swansea (Wales), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Organizátor
SARIO, ZÚ Londýn, Welsh Government
Kontakt

Miriam Sabadošová, E: miriam.sabadosova@sario.sk, T: +421 910 828 301

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Londýne a Welsh Government  organizujú podnikateľskú misiu do Walesu. Cieľom misie je možnosť nadviazania nových obchodných kontaktov a spoluprác. 
 
Hlavnou časťou programu bude návšteva Cardiff Business Club a individuálne B2B a B2G stretnutia podľa preferencie zúčastnených spoločností z oboch strán. V registračnom formulári máte možnosť uviesť Vaše požiadavky na spoločnosti, s ktorými by ste mali záujem sa stretnúť. 

Zameranie misie je prioritne na sektory: 

 • zdravotníctvo a zdravotnícke inovácie, digitálne zdravie
 • cirkulárna a zelená ekonomika

PROGRAM
Program pracovnej cesty sa môže meniť a bude aktualizovaný

9. 7. 2023

 • Individuálne prílety

10. 7. 2023

 • Návšteva Cardiff Business Club spolu s J. E. Róbertom Ondrejcsákom, veľvyslancom SR v Spojenom kráľovstve

10. 7. 2023

 • B2B a B2G stretnutia v Cardiffe podľa dohodnutého harmonogramu

11. 7. 2023

 • B2B a B2G stretnutia v Swansea podľa dohodnutého harmonogramu

12. 7. 2023

 • Individuálne odlety

Náklady
Náklady na dopravu a ubytovanie si hradia účastníci individuálne.
 
Podpora SARIO zahŕňa:

 • organizácia B2B a B2G stretnutí s relevantnými obchodnými partnermi
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora SARIO nezahŕňa:

 • dopravu
 • ubytovanie a stravu delegácie
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem. Kapacita podujatia je obmedzená a preto si agentúra SARIO vyhradzuje možnosť výberu účastníkov.