×
05.01.2023 - 10.01.2023

Podnikateľská misia na CES 2023 v Las Vegas

Miesto
Las Vegas, USA
Kontakt

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk, T: +421 910 828 278

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na CES 2023 v Las Vegas v  termíne
5. 1.
10. 1. 2023.

V rámci programu podnikateľskej misie sa plánuje účasť na Consumer Electronics Show (CES 2023) a networking so zahraničnými partnermi, finálny program podnikateľskej misie bude oznámený potvrdeným účastníkom pred konaním misie. 
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky mimo bratislavského kraja z oblasti elektroniky a technológií

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • vstupenky na podujatie CES 2023 v Las vegas
  • ubytovanie v teritóriu pre 1 zástupcu MSP
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
  • letenky
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
Registrácia bola ukončená 5.9.2022, ďakujeme za prejavený záujem.​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk