×
05.11.2023 - 10.11.2023

Podnikateľská misia na China International Import Expo 2023

Podnikateľská misia na China International Import Expo 2023
Miesto
Šanghaj, Čína
Organizátor
SARIO, Slovenský generálny konzulát v Šanghaji
Kontakt
Michal Dutko, E: michal.dutko@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s generálnym konzulátom Šanghaji má v pláne zorganizovať podnikateľskú misiu do Šanghaja, Čína, v dátume od 05.—10. novembra 2023.
 
Prioritným cieľom podnikateľskej misie je  oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s čínskymi partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina

 • inovatívne produkty 
 • inovatívne technológie
 • inovatívne služby

Návrh programu

Program misie bude upresnený po ukončení registrácie.

 • individuálny prílet do teritória, ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady na ubytovanie a letenku sama, SARIO odporučí hotely)
 • biznis fórum s potenciálnymi čínskymi partnermi a obchodnými komorami
 • krátke predstavenie každej jednej slovenskej spoločnosti
 • úspešné príbehy slovenských podnikateľov žijúcich a podnikajúcich v Číne
 • B2B s dopredu dohodnutými čínskymi partnermi
 • prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre čínskych investorov  
 • prípadné návštevy v teréne alebo individuálny networking

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Generálneho konzulátu v Šanghaji zabezpečené:

 • výstavná plocha v rámci CIIE (jeden štandardný stánok 2m x 3.5 m)
 • organizácia biznis fóra
 • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovanie priamo v teritóriu
 • odporučenie ubytovania
 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov
 • asistencia zamestnancov SARIO a Generálneho konzulátu v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky
 • ubytovanie
 • poistenie
 • preprava v teritóriu
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do 20. októbra 2023.

china international import expo