×
12.11.2023 - 18.11.2023

Podnikateľská misia na Dubai Airshow 2023

Podnikateľská misia na Dubai Airshow 2023
Miesto
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje podnikateľskú misiu na Dubai Airshow 2023 do Spojených arabských emirátov, ktorá sa uskutoční v termínovom rámci 12.— 18. november 2023.

Dubai Airshow je jedným z najvýznamnejších podujatí leteckého priemyslu v celosvetovom meradle. Tohtoročné edícia prinesie viac než 160 najpokrokovejších komerčných, súkromných a vojenských lietadiel, bezmála 100 vysokopostavených armádnych a civilných delegácií a viac než 20 národných stánkov, v rámci ktorých bude prezentovaná najinovatívnejšia produkcia a technológie.

Podrobná informácia o Dubai Airshow 2023 je dostupná na webovej stránke podujatia.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

SEKTOROVÉ ZAMERANIE PODNIKATEĽSKEJ MISIE:

 • Letecký priemysel 
 • Zbrojársky priemysel
 • Vesmírny priemysel

V roku 2021 podujatie prilákalo vyše 1200 vystavovateľov z 95 krajín a bezmála 105000 návštevníkov zo 145 krajín. Okrem výstavnej časti zahŕňa podujatie taktiež bohatý 5-dňový konferenčný program, v rámci ktorého vystúpi vyše 300 regionálnych a globálnych odborníkov formujúcich budúcnosť leteckého priemyslu.

Program konferencií je rozdelený na 3 tematické okruhy:

 • Aviation Mobility: pokročilá letecká mobilita; riadenie letovej prevádzky; drony a bezpilotné lietadlá.
 • Aerospace 2050: udržateľná letecká prevádzka; výskum vesmíru; budúcnosť pracovnej sily v predmetnom sektore.
 • Tech Xplore: nadchádzajúce technológie; s potenciálom transformácie metód cestovania; kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia.

V rámci programu podnikateľskej misie budú pre účastníkov zo strany SARIO zabezpečené:

 • Vstupenky na Dubai Airshow a pridružené podujatia 
 • Plocha pre B2B a B2G rokovania v rámci podujatia Dubai Airshow 
 • Identifikácia potenciálnych obchodných partnerov pre vašu spoločnosť
 • Večerná networkingová recepcia v teritóriu 
 • Preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie 
 • Ubytovanie v teritóriu v termínoch realizácie podnikateľskej misie 

Všetky vyššie uvedené služby sú hradené pre jedného účastníka každej registrovanej spoločnosti.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

KONTAKT
T: +421 2 58 260 311

Počet účastníkov podnikateľskej misie:
7 MSP (výber MSP) na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.