×
19.02.2022 - 23.02.2022

Podnikateľská misia na Expo Dubaj | Food, Agriculture & Livelihoods

Organizátor
SARIO, MPRV SR
PODNIKATEĽSKÁ MISIA NA EXPO DUBAJ PRE SPOLOČNOSTI Z OBLASTI POTRAVINÁRSTVA A POĽNOHOSPODÁRSTVA 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj počas tematického týždňa Food, Agriculture & Livelihoods v dňoch 19.–23. februára 2022 v Dubaji (SAE). Slovenskú delegáciu povedie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Preferované sektorové zameranie:
  • potravinárstvo
  • poľnohospodárstvo
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.

Predbežný program misie:
  • sobota, 19. február 2022, odlet vládnym špeciálom do Dubaja 
  • nedeľa, 20. február 2022, konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • pondelok, 21. február 2022, konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • utorok, 22. február 2022, konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • streda, 23. február 2022, odlet vládnym špeciálom na Slovensko

Presný program je predmetom rokovaní a bude včas oznámený. 

Pre účastníkov misie je k dispozícii aj bohatý program Expo2020Dubai , kde si môžu pozrieť konkrétne aktivity počas celej doby návštevy.

Rokovací jazyk: anglický

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ, ĎAKUJEME ZA ZÁUJEM.

Víza, doprava a ubytovanie:

Ku vstupu slovenských občanov do SAE je potrebný platný cestovný pas. Na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty sa môžu držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR od 7. mája 2015 zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní.

Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Preprava vládnym špeciálom je zdarma. Preprava z letiska do hotela, na výstavisko EXPO je zdarma zabezpečená zo strany MH SR.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Výber spoločností:
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Kontaktné osoby: