Podnikateľská misia na Expo Dubaj l Space

Dátum: 
17 - 23 október 2021
Miesto: 
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor: 
SARIO, MŠVVaŠ SR
Agentúra SARIO a Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie pôsobiaca v rámci agentúry SARIO v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili pre slovenské podnikateľské subjekty podnikateľskú misiu, vedenú štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom, v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj počas tematického týždňa SPACE v dňoch 17.– 23. október 2021 v Dubaji (SAE).

Podnikateľská misia je zložená z firiem participujúcich a vystavujúcich na tzv. rotačnej expozícii, ktorá bude prezentovaná na slovenskom EXPO pavilóne v danom tematickom týždni.
Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie pripravila pre účastníkov bohatý odborný a biznisový program. Okrem expozičných aktivít budú mať firmy možnosť zúčastniť sa bilaterálneho biznisového dňa pripravovaného spolu s hosťujúcou vesmírnou agentúrou Spojených arabských emirátov, konferencie vo formáte V4,  spoločných podnikateľských návštev na pavilónoch partnerských inštitúcií Slovenskej vesmírnej kancelárie a samozrejme priestor na neformálny networking.

Poprední svetovo uznávaní odborníci z NASA či SpaceX, najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti.
To všetko na jednom mieste ponúka „vesmírny týždeň“ počas EXPO Dubaj.
 
Kontaktné osoby:

Michal Brichta, E: michal.brichta@sario.sk , T:+421910828290
Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T:+421 910 828 311