×
21.02.2022 - 24.02.2022

Podnikateľská misia na Expo Dubaj pre spoločnosti z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva

Miesto
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na Expo 2020 Dubai, počas týždňa zameraného na Food & Agriculture, v termíne 21.-24. februára 2022.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky mimo bratislavského kraja z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
  • Potravinárstvo a poľnohospodárstvo

Webová stránka EXPO DUBAI: https://www.expo2020dubai.com/
 
Hlavným cieľom podnikateľskej misie je účasť na veľtrhu Expo 2020 Dubai, ktoré je prvou svetovou výstavou svojho druhu v regiónoch Blízkeho Východu, Ázie a Afriky. Hlavným mottom výstavy je Udržateľnosť, mobilita, príležitosť. Veľtrh prebieha od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022 a je rozdelený na 10 hlavných tematických celkov. Areál je zároveň rozdelený na 4 typy pavilónov pre štáty, súkromných partnerov, organizácie a samotných organizátorov.


V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • vstupenky na podujatie
  • ubytovanie v teritóriu
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
  • letenky
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
REGISTRÁCIA
Registrácia bola uzatvorená. Ďakujeme za prejavený záujem.



​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.
 


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk