×
31.10.2021 - 05.11.2021

Podnikateľská misia na EXPO Dubaj | Urban & Rural

Miesto
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas tematického týždňa „URBAN AND RURAL“ v dňoch 31.10. – 13. 11. 2021 v Dubaji (SAE). Delegáciu povedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Cieľ podnikateľskej misie:  
 
Nadviazanie spolupráce nielen s lokálnymi partnermi ale aj spoločnosťami z celého sveta.

Preferované sektorové zameranie:
 
 • Obnoviteľné zdroje elektriny
 • Nízkouhlíkové technológie
 • Energetická efektívnosť/energetická bezpečnosť
 • Akumulácia energie
 • Smart mobility
 • Vodíkové technológie
   
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.

Predbežný program misie:
 
 • nedeľa, 31. október 2021
odlet vládnym špeciálom, ubytovanie sa
 • pondelok, 1. november 2021
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
 • utorok, 2. november 2021
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
 • streda, 3. november 2021
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
 • štvrtok, 4. november 2021
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
 • piatok, 5. november 2021
odlet vládnym špeciálom na Slovensko
 

Presný program je predmetom rokovaní a bude  včas oznámený. 

Rokovací jazyk: anglický

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ, ĎAKUJEME ZA ZÁUJEM.

Víza, doprava a ubytovanie:

Ku vstupu slovenských občanov do SAE je potrebný platný cestovný pas. Na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty sa môžu držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR od 7. mája 2015 zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní. Nevyhnutnosťou je platnosť pasu min. 6 mesiacov od vstupu do SAE.
Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Preprava vládnym špeciálom je zdarma. Preprava z letiska do hotela, na výstavisko EXPO je zdarma zabezpečená zo strany MH SR.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Výber spoločností:

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Kontaktné osoby: