×

Podnikateľská misia na FIHAV 2015, Kuba

Miesto
Havana, Kuba
Cena
250EUR
Organizátor
SARIO
- para más información en español haga click aquí o escargue el documento de la columna derecha de esta página -


SARIO pozýva slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu na Kubu, ktorá sa koná pri príležitosti medzinárodného veľtrhu FIHAV 2015 v Havane a návštevy ministra hospodárstva SR.

CIEĽ
Identifikácia obchodných a investičných príležitostí na Kube. Návšteva najvýznamnejšieho kubánskeho multisektorovo zameraného veľtrhu. Rokovania o konkrétnych projektoch a návrhoch na spoluprácu.
 
SEKTOROVÉ ZAMERANIE
Na základe predošlej praktickej skúsenosti agentúra SARIO identifikovala sektory s najväčším potenciálom pre rozvoj spolupráce:
  • energetika obnoviteľných zdrojov (solárne, veterné parky a stanice na biomasu a bioplyn)
  • strojárstvo pre oblasť poľnohospodárstva a lesníctva
  • inovatívne riešenia pre oblasť poľnohospodárstva a energetiky
Ďalšie zaujímavé oblasti sú spracovanie odpadu, obalové materiály, turizmus a hotelierstvo, diagnostika v zdravotníctve.
 
NÁPLŇ A PROGRAM MISIE
Program misie momentálne pripravujeme a o jeho detailoch Vás budeme čoskoro informovať. Predbežne plánujeme:
  • štvrtok, piatok (29.-30.10.) - rokovania s relevantnými kubánskymi ministerstvami, inštitúciami a podnikmi (ministerstvá energetiky a baní, obchodu a investícií, poľnohospodárstva, zahraničných vecí, Unión Eléctrica, Energoimport, Grupo Azucarero)
  • pondelok (2.10.) - návšteva veľtrhu FIHAV a participácia na Slovenskom národnom dni v národnom stánku MH SR
  • utorok (3.10.) - dodatočné individuálne rokovania
 
PRIHLASOVANIE
Váš záujem o účasť na podnikateľskej misii vyjadrite do 16. Októbra e-mailom alebo telefonicky Michalovi Polgárovi, konzultantovi Odboru zahraničného obchodu SARIO na polgar@sario.sk resp. 0910 828 300, ktorý Vás bude kontaktovať s potvrdenými detailmi podnikateľskej misie.
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK A BALÍČEK SLUŽIEB
  • účastnícky poplatok je 250€
Záujemcom o účasť na misii organizátori pripravia rokovania s protistranou, podrobný itinerár a odporúčania pre letecké spojenie a ubytovanie.
Zabezpečené bude tlmočenie oficiálnych častí spoločného programu zo španielčiny do slovenčiny a naopak. Bude poskytnutá asistencia v španielskom jazyku pri neoficiálnych spoločných akciách. Tlmočenie osobných rokovaní nebude zabezpečené (v ad hoc prípadoch, keď to budú okolnosti umožňovať, budú organizátori pripravení asistovať aj pri osobných B2B resp. B2G stretnutiach).
Účastníkom bude poskytnutá nepretržitá asistencia a sprevádzanie.
SARIO poskytne aj asistenciu pri získaní podnikateľských víz na Kubu.
Bude pripravený spoločný sprievodný program v Havane a okolí.
Príprava na misiu prebehne prostredníctvom biznis raňajok Desayuno de negocios, niekoľko dní pred odletom, počas ktorých budú účastníci informovaní o špecifikách vzájomného obchodu medzi Slovenskom s Kubou a detailoch misie.
Náklady na letenku a ubytovanie si účastníci hradia individuálne v plnej výške. Rovnako aj náklady na transfery a spoločný sprievodný program na Kube, vopred však budú informovaní o orientačných sumách.
 
VÍZA
Pre účasť na misii je potrebné mať udelené podnikateľské víza, ktoré vydáva ambasáda Kubánskej republiky na Somolického 1 v Bratislave na základe vyplneného tlačiva dostupného na stránke ambasády www.cubadiplomatica.cu/eslovaquia, platného pasu a fotografie za poplatok 80€. V prípade potreby poskytne agentúra SARIO prihláseným účastníkom asistenciu pri vybavovaní víz.

NA STIAHNUTIE