×
23.05.2021 - 30.05.2021

Podnikateľská misia na Taiwan

Miesto
Taipei
Organizátor
SARIO, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenský ekonomický a kultúrny úrad Taipei
Kontakt

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk , T: + 421 910 828 278

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti možnosť zúčastniť sa podnikateľskej misie na Taiwan, v rámci pracovnej cesty predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cieľom účasti na podnikateľskej misii je podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov, nadväzovanie nových kontaktov, obchodných vzťahov a spolupráce medzi slovenskými a taiwanskými spoločnosťami. Počas misie budete mať možnosť stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi, získate relevantné informácie o teritóriu a jeho obchodných možnostiach a príležitostiach, ktoré sa pre Vašu spoločnosť na Taiwane otvárajú.

Účasť na podnikateľskej misii je otvorená pre spoločnosti z nasledujúcich odvetví:
  • elektronika a elektrické zariadenia (v rámci ich častí a súčastí, ako aj polovodiče)
  • e-mobilita (komponenty a infraštruktúra elektrických vozidiel)
  • vesmírny sektor  (letecké technológie)
  • inovatívne materiály (inovatívne materiály - výroba kompozitných materiálov v rámci   nanotechnológie)
  • IKT a smart cities (v rámci big data, blockchain atď.)
  • cleantech a obnoviteľné zdroje
  • farmaceutický priemysel

Preprava:
Vládny špeciál (preprava vládny špeciálom bude spoplatnená)
 
Účastnícky poplatok:
Účastník podnikateľskej misie si bude hradiť náklady na prepravu, ubytovanie ako aj stravu počas trvania podnikateľskej misie. Finálna cena, bude komunikovaná až po uzatvorení registrácie na podnikateľskú misiu a bude závisieť od celkového počtu účastníkov.
 
V prípade záujmu o účasť na podujatí, vyplňte prosím registračný formulár. Registračný formulár je potrebné vyplniť so všetkými požadovanými údajmi, v prípade neúplného formulára, nebude táto spoločnosť zaradená do zoznamu výberu na misiu. Odoslanie registrácie automaticky neznamená potvrdenie účasti, ale iba zaradenie do výberového procesu.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára. Registrácia sa uzatvára 15. apríla 2021.SARIO ako agentúra podriadená Ministerstvu hospodárstva SR je len výkonným subjektom pri nábore podnikateľov, konečný výber je v plnej kompetencii MH SR. Agentúra SARIO zodpovedá len za nábor podnikateľov tejto misie. Program a zabezpečenie celého podujatia je v gescii MH SR spoločne s MZVEZ SR. O aktuálnej situácii s opatreniami proti Covid-19 budeme záujemcov o účasť na misii informovať.
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.