×
18.04.2022 - 22.04.2022

Podnikateľská misia - NEW YORK FINTECH WEEK 2022

Miesto
New York, USA
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michaela Slimáková E: michaela.slimakova@sario.sk , T: +421 910 828 278

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do New Yorku, USA, v termíne 18. – 22. apríla 2022. na podujatie NEW YORK FINTECH WEEK 2022.
 
Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu: IKT so špeciálnym zameraním na finančné technológie
 
Webová stránka podujatia: https://empirestartups.com/events/new-york-fintech-week/
 

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na Empire Fintech Conference (https://empirestartups.com/events/fintech-conference/)
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 • 17. – 18.4.2022 – individuálny prílet do teritória
 • 19.4.2022 – účasť na Empire Fintech Conference
 • 20.4.2022 – rokovania s relevantnými americkými partnermi
 • 21.4.2022 – účasť na Banking Innovation Roundtable
 • 22.4.2022 – rokovania s relevantnými miestnymi inštitúciami/individuálny program
 • 23.4.2022 – individuálny odlet z teritória, ukončenie podnikateľskej misie
 
Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 11. marca 2022. 


 
Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP
na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.