×
25.03.2023 - 01.04.2023

Podnikateľská misia Smart City Summit & Expo Taiwan 2023

Miesto
Taipei, Taiwan
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na Smart City Summit & Expo Taiwan, v termíne 25.3. – 1.4.2023.

V rámci programu podnikateľskej misie sa plánuje účasť na Smart City Summit & Expo Taiwan, ako aj networking so zahraničnými partnermi. Finálny program podnikateľskej misie bude oznámený potvrdeným účastníkom pred konaním misie. 

Cieľová skupina: 
  • Slovenské malé a stredné podniky mimo bratislavského kraja z oblasti smart city technológií


V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • vstupenka na podujatie Smart City Summit & Expo
  • letenky pre 1 zástupcu MSP
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nebude nezahŕňa:
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 15. januára 2023.

Registrácia

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 6 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

 


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk