×
21.09.2021 - 24.09.2021

Potravinársky veľtrh WorldFood Moskva 2021

Miesto
Crocus Expo, Pavilón 3, Moskva, Ruská federácia
Organizátor
SARIO Národný projekt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu potravinárskeho
a nápojového priemyslu WorldFood Moskva 2021, ktorý sa bude konať
v termíne 21.—
24. septembra 2021 v meste Moskva, Ruská federácia. 

Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Worldfood Moskva je popredný medzinárodný veľtrh potravinárskeho a nápojového priemyslu v Rusku a východnej Európe. Zahŕňa kompletný sortiment potravín a je rozdelený do hlavných produktových kategórií od mäsa a mliečnych výrobkov až po cukrovinky.

Tohtoročné 30. výročie výstavy podľa očakávaní organizátorov priláka zatiaľ najväčšiu odbornú verejnosť - účasť už potvrdilo viac ako 1 000 vystavujúcich spoločností a viac ako 28 000 profesionálnych návštevníkov.

Svoju účasť na veľtrhu už potvrdili vrcholoví manažéri významných medzinárodných spoločností a obchodných reťazcov ako Pyaterochka, Magnit, Metro Cash & Carry, Lenta, Selgros, Good Choice, Vkusville, Prisma a ďalší. WorldFood Moskva 2021 tak opäť spojí profesionálov z celého sveta s kľúčovými ruskými a medzinárodnými nákupcami. Účasť na veľtrhu je spoľahlivým prostriedkom na vytváranie prospešných kontaktov, zvyšovanie vášho vplyvu v zahraničí a generovanie predaja.

Každý ročník podujatia obsahuje aj informatívny obchodný program za účasti viac ako 100 rečníkov a 2 000 delegátov. Z tohto dôvodu je veľtrh preslávený ako najlepšia platforma na propagáciu nových potravín a nápojov v Rusku.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Worldfood Moskva 2021 uhradí :
  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
  • ​výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností,
  • prepravu propagačných materiálov a exponátov na miesto konania veľtrhu
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 12 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu. 

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Worldfood Moskva 2021, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14. júla 2021Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 14. júla 2021, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Worldfood Moskva 2021, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk