Prezentujte svoje portfólio tovarov a služieb na tureckom veľtrhu obranného priemyslu IDEF’21

Dátum: 
30 mar - 01 máj 2021
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk; T: +421 910 828 327

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spoluprácu so Zastupiteľským úradom SR v Ankare informujú o možnosti prezentovať slovenské spoločnosti počas obranného veľtrhu v Turecku – IDEF’21. Zastupiteľský úrad bude mať počas veľtrhu k dispozícii stánok na prezentáciu Slovenska s možnosťou umiestnenia katalógov a brožúr s portfóliom slovenských spoločností, ktoré prejavia záujem.

Výzva je určená pre všetky spoločnosti, ktoré svojou činnosťou nadväzujú na obranný sektor a to napríklad IKT sektor, smart riešenia, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo (špeciálna strava) a iné.

Zasielanie katalógov je možné do 1. mája 2021.V prípade záujmu vyplňte registráciu so základnými údajmi a spojíme sa s Vami s informáciami o ďalšom postupe.