Realizácia exportných obchodných operácií

Dátum: 
utorok, 20. september 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 02 58 260 430, E: jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Vás pozýva na seminár Realizácia exportných obchodných operácií,
ktorý sa uskutoční v rámci projektu Proexportná akadémia SARIO
dňa 20. septembra 2016.


PROGRAM

08.45 — 09.00
 • Registrácia účastníkov
 09.00 — 09.05
 • Otvorenie seminára
 09.05 — 12.00
 • Realizácia vývoznej obchodnej operácie - prípravná fáza exportu (teritoriálny a komoditný prieskum trhu, prieskum cien a predbežná kalkulácia cien, informácie o konkurencii, prieskum obchodných partnerov, formy vstupu na zahraničné trhy, predbežný dopyt, ponuka, obchodné rokovanie)
 10.45 — 11.00
 • Prestávka
 11.00 — 12.00
 • ​1. Zmluvné zabezpečenie vývozu - kontraktačná fáza
  (objednávka, potvrdenie objednávky, kúpna zmluva/kontrakt/)
 •  2. Realizačná fáza vývozu - praktická realizácia exportu (príprava tovaru na export, zabezpečenie prepravy tovaru, vystavenie sprievodných dokumentov, colné konanie, finančné zabezpečenie - inkaso, zúčtovanie pohľadávky)   
 • 3. Vyhodnotenie vývoznej obchodnej operácie (prípadné riešenie reklamácií), doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.
 12.00 — 12.15
 • EXIMBANKA  SR — Poistenie neobchodovateľných rizík,
  JUDr. Miroslav Zadubenec, Odbor poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR
   
 12.15 — 12.30
 • Diskusia + Individuálne konzultácie