Realizácia exportných obchodných operácií

Dátum: 
streda, 13. jún 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Organizátor:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.


Vážený obchodný partner,

chcete sa stať exportérom a neviete, kde začať? Potrebujete sa dozvedieť, ako úspešne zrealizovať vývoznú obchodnú operáciu, zmluvne ju zabezpečiť a aj zhodnotiť?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Realizácia exportných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční dňa 13.júna 2018 v priestoroch agentúry SARIO v Bratislave.

Všetky praktické informácie a rady  Vám počas nášho seminára sprostredkuje odborníčka  v tejto oblasti doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.  a spolu s ňou si prejdete celý vývozný obchodný prípad a jeho fázy.
Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v ponukovom liste.

REGISTRÁCIA

Registrácia bola pozastavená. Podujatie bude presunuté na iný termín.