×
14.11.2023 - 15.11.2023

ReBuild Ukraine 2023

ReBuild Ukraine 2023
Miesto
Varšava, Poľsko
Cena
bezplatne
Organizátor
Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvom hospodárstva SR, Úradom vlády SR a Eximbankou SR si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu ReBuild Ukraine 2.0, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 15. novembra 2023 vo Varšave. Veľtrh je opätovne zameraný na projekty obnovy vojnou zničeného ukrajinského hospodárstva s dôrazom na energetiku, infraštruktúru, priemysel a bývanie.

Cieľom účasti slovenských inštitúcií ako vystavovateľov je kontinuálna solidarita a podpora Slovenskej republiky suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a prezentovanie záujmu SR a jej firiem zúčastniť sa na povojnovej obnove Ukrajiny. Slovenská republika chce naďalej participovať na posilnení vzájomných ekonomických vzťahov s Ukrajinou a vytvorení priestoru na implementáciu a podporu projektov slovenských podnikateľských subjektov. 

Na veľtrhu doposiaľ prisľúbili účasť partneri a vystavovatelia z viac ako 25 krajín sveta. Na podujatí sa budú prezentovať najmä investori, finančné inštitúcie, donori či spoločnosti, ale aj miestne ukrajinské samosprávy. Spestrením dvojdňového podujatia budú sprievodné podujatia a široký odborný program. Viac informácií nájdete: ReBuild Ukraine 2023 

Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom, na ktorom bude v prípade potreby pre prítomných slovenských podnikateľov k dispozícii stolík, pri ktorom budú môcť s partnermi viesť B2B, G2B rokovania v rámci vopred určeného rozpisu. Z dôvodu kapacitných možností bude môcť stolík použiť len vyhradený počet záujemcov z radov slovenských podnikateľských subjektov. Slovenské spoločnosti budú môcť v stánku tiež vystaviť svoje brožúry a propagačné materiály.

 

PREDVÝJAZDOVÉ STRETNUTIE

Zároveň vám dávame do pozornosti Predvýjazdové stretnutie v súvislosti s veľtrhom ReBuild Ukraine 2.0, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2023 o 10.30 v prezenčnej forme na adrese SARIO, Mlynské nivy 44/b, 821 09, Bratislava.

Predvýjazdové stretnutie bude mať za cieľ priblížiť problematiku obnovy Ukrajiny a najmä možnosti zapojenia slovenských firiem do rekonštrukcie, ale tiež zodpovedať základné logistické otázky zo strany podnikateľskej verejnosti.

 

PREDBEŽNÝ PROGRAM

10.30

  • Otvorenie a privítanie účastníkov

10.35

  • Dušan Pukač, riaditeľ odboru poistenia, Daniela Horňáková, špecialista na financovanie, EXIMBANKA SR exportérom predstavia portfólio nástrojov a možností podpory pre obchodné aktivity vo vzťahu k teritóriu Ukrajiny. Zástupcovia EXIMBANKY SR sa osobne zúčastnia aj na podujatí Rebuild Ukraine 2.0 a budú pripravení priamo na mieste poskytnúť poradenstvo vo vzťahu k financovaniu alebo zabezpečeniu konkrétnej spolupráce so zahraničným partnerom. 

11.05

  • Martin Blaškovič, Veľvyslanectvo SR v Kyjeve predstaví inštitút ekonomického diplomata a príležitosti podnikania na trhu Ukrajiny.

11.20

  • Lucia Šmelková, Podnikateľské centrum a ekonomická diplomacia v podmienkach MZVEZ SR.

11.35

  • Andrej Koleda, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu poskytne technicko-logistické informácie k  priebehu veľtrhu ReBuild Ukraine 2.0. 

11.50

  • Individuálne otázky

12.00

  • Ukončenie

UPOZORNENIE
Podujatie sa bude nahrávať. Pre participantov bude zabezpečené menšie občerstvenie. Ďalšie informácie o Predvýjazdovom stretnutí budú k dispozícii počas nasledujúci týždňov.

 

REGISTRÁCIA

Ďakujeme za záujem, registrácia bola z kapacitných dôvodov uzatvorená.

 

KONTAKT