×
24.06.2024 - 25.06.2024

ReBuild Ukraine 3.0

ReBuild Ukraine 3.0
Miesto
Varšava, Poľsko

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve, Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu ReBuild Ukraine 3.0, ktorý sa uskutoční 24. - 25. júna 2024 vo Varšave

 

Veľtrh je tentokrát zameraný na zdravotnícky a rehabilitačný sektor a konkrétne:

 • Rehabilitácia
 • Protetika
 • Chirurgia
 • Zdravotnícke vybavenie
 • Diagnostika
 • Pohotovostná medicína
 • Rekonštrukčná chirurgia a liečba popálenín
 • Projekty v sfére duševného zdravia
 • Zdravotná starostlivosť v zahraničí
 • Výstavba zdravotníckych zariadení
 • Mobilné ambulancie a nemocnice
 • Farmaceutické a zdravotnícke výrobky
 • Zdravotnícke vzdelávanie
 • Laboratórne technológie
 • Zdravotnícka infraštruktúra (bezbariérová spoločnosť) 

Cieľom účasti slovenských inštitúcií ako vystavovateľov je kontinuálna solidarita a podpora Slovenskej republiky suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a prezentovanie záujmu SR a jej firiem zúčastniť sa na rekonštrukcii Ukrajiny. Slovenská republika mieni naďalej participovať na posilnení vzájomných ekonomických vzťahov s Ukrajinou a vytvorení priestoru na implementáciu a podporu projektov slovenských podnikateľských subjektov.

Na podujatí sa budú prezentovať investori, finančné inštitúcie, donori, miestne ukrajinské samosprávy, rehabilitačné centrá, kliniky, výrobcovia zdravotníckeho a rehabilitačného vybavenia a pomôcok, výrobcovia protetických technológií a pomôcok, poskytovatelia zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti a pod. Spestrením dvojdňového podujatia budú sprievodné podujatia a široký odborný program. Viac informácií nájdete: ReBuild Ukraine 2024

Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom, ktorý bude vybavený stolíkmi pre potreby prítomných slovenských podnikateľov, pri ktorých budú môcť s partnermi viesť B2B a G2B rokovania v rámci vopred určeného rozpisu. Z dôvodu kapacitných možností bude môcť stolík použiť len vyhradený počet záujemcov z radov slovenských podnikateľských subjektov, preto je potrebné sa na podujatie zaregistrovať. Slovenské spoločnosti budú môcť v stánku tiež vystaviť svoje brožúry a propagačné materiály.

Spoločnosti, ktoré sa neplánujú zúčastniť osobne a majú záujem na podujatí prezentovať svoje firmy prostredníctvom letákov/brožúr, prosíme, aby nám tento záujem nahlásili emailom: bizinfo@mzv.sk.

 

REGISTRÁCIA

Ak máte záujem zúčastniť sa predmetnom podujatí, vyplňte, prosím, registračný formulár najneskôr do 14. júna 2024

KONTAKT: 

Samuel Čellár, email: samuel.cellar@sario.sk (primárny kontakt)
Lucia Šmelková, email: lucia.smelkova@mzv.sk

 

UPOZORNENIE: Žiadatelia o organizáciu národného stánku na veľtrhu ReBuild Ukraine 3.0  si vyhradzujú právo výberu účastníkov s prihliadnutím na sektorové zameranie a celkovú kapacitu podujatia.