×
21.05.2019 - 24.05.2019

SAJAM Tehnike 2019 – Belehrad, Srbsko

Miesto
Beogradski Sajam, Bulevar vojvode Mišića 14, 11 000 Belehrad, Srbsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na 63. medzinárodnom veľtrhu Sajam Tehnike 2019 v Belehrade, ktorý sa bude konať v termíne 21. – 24. mája 2019.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.


Medzinárodný technický veľtrh SAJAM TEHNIKE  je významným miestom stretnutí výrobných technológií z celého balkánskeho regiónu. Hlavným zameraním veľtrhu bude celý rad moderných riešení, služieb a produktov potrebných na implementáciu a zavedenie noriem podľa priemyslu 4.0. Sajam Tehnike je určený pre spoločnosti pôsobiace v sektoroch strojárstva, kovoobrábania, priemyselnej automatizácie a energetiky. Veľtrh sa koná každý rok a v roku 2019 bude v poradí 63. ročník. Viac informácií o veľtrhu: https://sajam.rs/kalendar-2019/sajam-tehnike/

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu SAJAM TEHNIKE 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Sajam Tehnike 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 10. marca 2019.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 10. marca 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Sajam Tehnike 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.