×
04.06.2024

SARIO Business Day — V regiónoch

SARIO Business Day — V regiónoch
Miesto
R2N Event Gallery, Sládkovičova 6014/29, Banská Bystrica

Hlavným cieľom podujatia je sprostredkovať bilaterálne rokovania s potenciálnymi partnermi, priniesť informácie o nových obchodných a rozvojových príležitostiach, efektívnych riešeniach na rozvoj a financovanie biznisu, vrátane možnosti konzultácie s odbornými partnermi. 
Priblížime aj možnosti a potenciál banskobystrického regiónu. 

PROGRAM

8.30—9.30

  • registrácia

9.30—9.40

Otvorenie

9.40 — 10.25

Podpora ekonomického rastu v Banskobystrickom kraji; dôležitosť štátnej a regionálnej podpory pre podnikateľský sektor

  • strategické smerovanie štátu na podporu regiónu

  • strategické smerovanie kraja - zamestnanosť, kvalifikovaná pracovná sila a rozvoj nehnuteľností v kraji ako nevyhnutný krok k novým investíciám 

  • strategické aktivity SARIO pre zlepšenie podnikania v regióne a otvorenie zahraničných trhov 

10.30 — 11.20

Úspešní v regióne 

  • inšpirácie a riešenia domácich a zahraničných firiem z regiónu 

11.35 — 12.05

Dronový priemysel na Slovensku 

  • nové príležitosti, prognózy, kľúčové trhy   

12.10 — 13.00

Financovanie, konkrétne nástroje a zdroje 

  • verejné zdroje, komerčné produkty, R&D superodpočet

13.00 — 13.40

  • obed

13.40 — 17.00

  • B2B rokovania a konzultácie s partnermi

14.00 — 15.30  

Od výroby k zdieľaným službám - budúcnosť ekonomického rastu 

  • neformálny rozvojový seminár - registrácia len na seminár TU: peter.rusinak@amcham.sk

REGISTRÁCIA
Registrujte sa vyplnením registračného formulára do 24. mája 2024.

VÝBER B2B PARTNEROV NA ROKOVANIE
25. máj — 30. máj 2024

NA STIAHNUTIE