Seminár - Možnosti čerpania Nórskych fondov

Dátum: 
utorok, 27. november 2018
Miesto: 
Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, 8. poschodie
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a partneri podujatia: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad vlády SR, Výskumná agentúra SR, Smart Cities Klub.
Kontakt: 

Adam Csuka, M: +421 910 828 327, E: csuka@sario.sk

Slovenska agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na seminár o možnostiach podporí obchodnej spolupráce prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z Nórskych fondov. Seminár bude prebiehať v priestoroch agentúry SARIO v utorok 27.11.2018.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov z Nórskych fondov je podľa platných dohôd uplatniteľné najmä na projekty podporujúce rozvoj obchodu, inovácií, malého a stredného podnikania, prípadne klimatické zmeny a kultúry.
 
Partnerom podujatia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad vlády SR, Výskumná agentúra SR a Smart Cities Klub.

Sektor: inovácie a smart cities
 
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo informovať o nepotvrdení účasti na seminári v prípade naplnenie organizačných kapacít najneskôr do piatka 23.11.2018.
 
Program:
09:00 - 09:30              registrácia
09:30 – 09:40             otvorenie seminára a privítanie účastníkov (Tibor Buček, SARIO)
09:40 – 10:10             Úvod do Nórskych fondov (František Kašický, MZVaEZ SR; a Boris Striženec, ÚV SR)
10:10 – 10:30             Program Nórskych fondov na podporu obchodu, inovácií a podnikania (Eduard Jambor, Výskumná agentúra SR)
10:50 – 11:05             Smart Cities Klub a možnosti podpory smart city projektov
11:05 – 11:20             Succes story: BIOPEL, a. s. (Ladislav Židek, BIOPEL)
11:20 – 12:30 Diskusia a ukončenie podujatia 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na seminári vyplňte online registračný formulár najneskôr do 23. novembra 2018.