×
06.05.2021

SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum

Miesto
ONLINE
Cena
bezplatne s registráciou
Organizátor
SARIO, SOPK, Slovinská obchodná komora, SPIRIT
Kontakt

Juraj Čorba, T: +421 55 67 11 406 | M: +421 910 828 232 E: juraj.corba@sario.sk

Medzinárodné podujatie SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum bude prezentáciou ekonomického a investičného potenciálu Slovenska a Slovinska, špeciálne zamerané na Košický a Prešovský kraj
v rámci ktorého sa uskutočnia Jednotlivé stretnutia účastníkov prostredníctvom platformy B2Match.

SARIO
 je spoluorganizátorom podujatia SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum, ktoré sa bude konať online dňa 6.mája 2021 o 10.00 hod.

Podujatie je pripravované v spolupráci so Slovinskou obchodnou a priemyselnou komorou v Ľubľane, slovinskou agentúrou na podporu podnikania a investícií SPIRIT a veľvyslanectvami oboch krajín.

Odbor Národného projektu SARIO v rámci podujatia SLOV2 (Slovenia-Slovakia) B2B Business Forum predstaví ekonomické prostredie Slovenska a aktivity agentúry SARIO, predovšetkým odboru Národného projektu, do ktorých sa môžu zapojiť oprávnené podnikateľské subjekty v rámci prezentácie pod názvom „Doing Business in Slovakia“

Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia SLOV2, ponúknuť svoje služby alebo produkty a o spoluprácu so slovinskými firmami, zaregistrujte svoju spoločnosť TU a využite možnosť byť súčasťou virtuálneho obchodného fóra ZADARMO.
 
Okrem stretnutí so zaregistrovanými spoločnosťami máte možnosť nájsť v Slovinsku partnera na mieru a to podľa zadaných kritérií, kde môžete  bližšie špecifikovať sektor alebo portfólio produktov, ktoré sú pre vás zaujímavé. Vaše obchodné záujmy uveďte prosím do vášho profilu na webstránke.

Počet účastníkov fóra je obmedzený, preto vám odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr.

REGISTRÁCIA NA SLOV2 Slovinsko-Slovenské obchodné fórum