×
21.10.2020

Slovenská kooperačná burza 2020 ONLINE

Miesto
ONLINE
Cena
50 eur / účastník
Organizátor
SARIO


Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na  medzinárodné matchmakingové podujatie Slovenská kooperačná burza 2020. Rešpektujúc aktuálne platné nariadenia a obmedzenia spojené s COVID-19 sme pripravili aktuálny 14. ročník podujatia v online formáte. 
Prečítajte si preto pozorne technické a organizačné INŠTRUKCIE


Slovenská kooperačná burza (SKB) 2020 ONLINE
vám ponúka možnosť ONLINE bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi a partnermi podujatia podľa vami nastavených požiadaviek a výberu.    
Súčasťou je moderovaná ONLINE panelová diskusia na vysoko-aktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a so zástupcami štátu.


PROGRAM

9:00  OTVORENIE
Podujatie otvoria:
Richard Sulík, podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR
Vladimír Ledecký, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Koloman Buzgó, riaditeľ divízie riešení pre firemných klientov ČSOB    
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO

9:30 – 12:30 PANELOVÉ DISKUSIE 
9.30 – 10:40 PANEL 1
Ako získať nových šampiónov slovenského priemyslu

Spíkri: 
Jana Kiššová, Poradkyňa ministra hospodárstva pre krízové opatrenia, MH SR
Marek Rešovský, Managing Director, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
Martin Jančo, CEO, M2M Solutions
Martin Kele, Generálny riaditeľ, Matador Group
Juraj Sinay, Koordinátor Národnej vodíkovej stratégie, Strojnícka fakulta TUKE, 
Moderuje: Martin Jesný, Priemyselný analytik, Revue priemyslu

10:45 – 11:35 PANEL 2
Ako zvládať krízové situácie - Skúsenosti z pandémie COVID-19

Spíkri:
Ingrid Brocková, Štátna tajomníčka, MZVEZ SR
Ján Kráľ, Prodekan pre vnútorné, vonkajšie vzťahy, propagáciu a informatiku, SjF TUKE
Juraj Habovštiak, Zakladateľ, MTS, spol. s r.o.  
Norbert Brath, Zástupca generálneho riaditeľa/Deputy Managing Director, ŠVEC a SPOL
Moderuje: Oto Pisoň,  Zástupca riaditeľa Odboru investičných projektov & manažér pre inovácie, SARIO 

11:40 – 12:30 PANEL 3
Sky is not the limit: Ako slovenské firmy nachádzajú nové obchodné príležitosti vo vesmírnej ekonomike
Spíkri: 

Matej Poliaček, Robotický inžinier, RoboTech Vision s.r.o.
Ján Baláž, Vedec, kozmický inžinier, člen-korešpondent Medzinárodnej astronautickej akadémie IAA
Matúš Bakoň, CEO, zakladateľ, insar.sk
Peter Barančík, Masam
Moderuje: Michal Brichta, Tímlíder pre Diverzifikačné služby & Senior konzultant Odboru investičných projektov, SARIO 

13:00 - 17:00 B2B ROKOVANIA s riadeným manažmentom 
B2B rokovania so zahraničnými účastníkmi spravidla prebiehajú v anglickom jazyku. ONLINE komunikácia si vyžaduje prípravu vopred (materiály v digitálnej forme, ktoré počas rokovania viete odoslať, produkty, ktoré počas rokovania viete prezentovať a pod). 

TECHNICKÉ PODMIENKY 
Podujatie bude vysielané 21. októbra 2020 prostredníctvom platformy Zoom, ktorú si môžete nainštalovať cez www.zoom.sk.
Na účasť na konferencii a online B2B rokovaniach potrebujete kvalitné pripojenie na internet a notebook s webkamerou, mikrofón (príp. iné zariadenie PC/tablet/mobil), na ktorom sa pripojíte na podujatie.

Pred samotnou registráciou si pozorne prečítajte nasledujúce technické a organizačné INŠTRUKCIE

 

Cena: 50 eur/ účastník 
Registrácia: do 7. októbra 2020 do 24.00 hod 
Výber B2B rokovaní: 8. - 13. októbra 2020 do 24.00 hod 
Dátum konania: 21. októbra 2020
Kontakt: matchmaking@sario.sk 

Ako vyzerala SKB Bratislava 2019
správa z podujatia 
fotogaléria
video

NA STIAHNUTIE


ORGANIZÁTOR

    

POD ZÁŠTITOU 


ODBORNÍ GARANTI PANELOVÝCH DISKUSIÍ
  

          

 GENERÁLNY PARTNER

 Československá Obchodní Banka (ČSOB) Vector Logo - (.SVG + .PNG ...

 HLAVNÍ PARTNERI

   

 
       

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI 

PRODUKTOVÝ PARTNER