×
26.10.2023

Slovensko-maďarské kooperačné podujatie

Slovensko-maďarské kooperačné podujatie
Miesto
Törökbálint, Budapeštianska župa, sídlo PMKIK - Obchodnej a priemyselnej komory regiónu Pešť a župného mesta Érd
Cena
bezplatne
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Maďarsku, PMKIK - Obchodná a priemyselná komora regiónu Pešť a župného mesta Érd
Kontakt
Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, M: +421 918 919 658, T: +421 2 58 260 220

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Maďarsku a Obchodnou a priemyselnou komorou regiónu Pešť a župného mesta Érd (PMKIK) pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na Slovensko-maďarské kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Obchodnej a priemyselnej komory regiónu Pešť a župného mesta Érd (PMKIK) na adrese Kazinczy Ferenc u. 124, Törökbálint dňa 26. októbra 2023. 

Maďarsko zohráva pre slovenské spoločnosti veľmi významnú úlohu z pohľadu medzinárodného obchodu. Momentálne zastáva 3. miesto v otázke exportu našich výrobkov. Zároveň je našim blízkym susedom a strategickým partnerom v rámci V4.

Slovensko-maďarské kooperačné podujatie podnikateľov môže byť skvelou príležitosťou ako nájsť nových obchodných partnerov, príp. diverzifikovať svoj odberateľsko-dodávateľský reťazec.

 SEKTORY

  • Nábytkársky priemysel
  • Bytové doplnky
  • Interiérový dizajn
  • Svietidlá a osvetlenie

 PROGRAM

26. október 2023

09.30 Registrácia účastníkov

10.00 Krátke otvorenie zo strany — Obchodná a priemyselná komora regiónu Pešť a župného mesta Érd (PMKIK), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Maďarsku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

10.15 Krátke prezentácie zo strany slovenských spoločností v slovenčine so zabezpečeným tlmočením do maďarského jazyka (prezentácia v slovenčine max. 5 minút!)

10.50 Prestávka na kávu

11.00 B2B rokovania (tlmočenie sa pokúsime zabezpečiť podľa potreby)

13.00 Obed

14.00 Koniec podujatia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rokovací jazyk: slovenský a maďarský (primárne), anglický (sekundárne)

Prosíme podnikateľov, ktorí sa zaregistrujú, aby si so sebou na podujatie vzali okrem letákov aj brožúr aj hmatateľné vzorky svojich produktov v menšom objeme, aby ich mohli vyložiť na stôl a prezentovať sa pred maďarskými subjektmi. 

Počas úvodných príhovorov a prezentácií slovenských firiem je zabezpečené tlmočenie (slovenčina - maďarčina). Počas B2B rokovaní sa budeme snažiť zabezpečiť tlmočenie podľa potreby (napr. v prípade, že maďarský partner nebude rozumieť anglicky a slovenský partner nehovorí maďarsky, budeme sa snažiť alokovať tlmočníkov).

Príchod a odchod na podujatie a náklady na ubytovanie si podnikateľský subjekt hradí vo vlastnej réžii. 

Organizátori majú právo na zmenu programu.

Organizátor má právo v prípade naplnenia kapacít uprednostniť skôr registrované firmy.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzravretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

Slovak Embassy Hungary

Mission Slovakia

Hungary