×
22.02.2022 - 23.02.2022

Stratégia exportu z pohľadu e-commerce (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Jana Jarošová T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Stratégia exportu z pohľadu e-commerce".

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami

Cieľom webinára je ukázať potenciál exportu vďaka online marketingu na zahraničné trhy, zistiť ako sa na export pripraviť, čo by ste mali plánovať, kde si hľadať informácie a dáta, ako pristupovať k nasadzovaniu stránok či produktov na rôznych trhoch a podobne.

Účasťou na webinári získate dobrý základ na to, aby človek vedel začať export plánovať a vedel, čo všetko bude pri tom potrebovať.
Lektorom webinára bude Juraj Sasko, zakladateľ a partner  spoločnosti VISIBILITY.

Program webinára

Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára 
do 11. februára 2022..Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk