Strojárstvo a elektronika v medicíne (webinár)

Dátum: 
piatok, 17. apríl 2020
Cieľom webinára je priblížiť firmám pôsobiacim v rôznych oblastiach strojárskej a elektrotechnickej výroby možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v sfére medicíny a ochrany zdravia.

Svoje poznatky budú zdieľať spoločnosti a inštitúcie, ktoré sa venujú vývoju a výrobe zdravotníckych zariadení, akými sú napríklad aj pľúcne ventilátory.
Predstavia sa tiež spoločnosti, pre ktoré daný sektor nie je primárnou oblasťou pôsobenia, avšak rozhodli sa využiť svoje kapacity a inovatívny prístup aby pomohli v boji proti ochoreniu COVID-19.
 
Vystupujúci:

Artur Gevorkyan – Gevorkyan
František Duchoň - Národné centrum robotiky, FEI STU
Juraj Kostelanský - Eurotron component
Norbert Brath – Švec Group
Gabriela Tischler, Igor Jenčo - Detská fakultná nemocnica v Košiciach

REGISTRÁCIA
Registrácia je možná do 16. apríla 2020 prostredníctvom registračného formulára. Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.Webinár je pripravený v línii aktivít Diverzifikačných služieb,  ktoré sú novou aktivitou agentúry SARIO zameranou na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam s výrazným potenciálom rastu.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte: E: diverzifikacia@sario.sk

Všetky služby sú poskytované bezplatne.