×
27.01.2021

Technologické inovácie nielen pre e-commerce

Miesto
online
Cena
bezplatne s registráciou
Organizátor
SARIO
Kontakt

Marek Kopanický, E: marek.kopanicky@sario.sk, M: +421 910 828 330

Technologické inovácie nielen pre e-commerce

Oblasť elektronického obchodovania a nakupovania (e-commerce) rastie kontinuálne už niekoľko rokov, avšak, podobne ako v iných oblastiach spoločenského života, pandémia Covid-19 prispela k zrýchleniu tohto rastu a k ešte väčšiemu presunu klientov do online prostredia. Vizuálne atraktívna webová stránka, e-shop či používateľské rozhranie je dnes už aj v slovenských podmienkach samozrejmosťou a v silnejúcej konkurencii internetového predaja a online komunikácie so zákazníkmi je dôležité zavádzať nové technologické prostriedky.

Čoraz viac spoločností z rôznych oblastí podnikania preto na svoje portály prináša konverzačné technológie na báze umelej inteligencie (AI), napr. rôzne verzie (chat)botov, pokročilé vyhľadávacie mechanizmy a iné inovácie, ktorých úlohou je zlepšiť a zjednodušiť celkový zážitok a dojem klienta (UX/UI dizajn).

Tieto i ďalšie oblasti budú predmetom webinára agentúry SARIO, ktorý poslúži ako platforma na prezentáciu úspešne aplikovaných projektov (success stories) zastúpených firiem a taktiež ozrejmí možné riešenia, prostredníctvom ktorých možno v súčasnosti cielene zvyšovať a zefektívňovať spôsoby interakcie medzi poskytovateľom služieb a ich potenciálnym či existujúcim klientom. Rozprávať sa budeme aj o zmenách, výzvach a príležitostiach, ktoré do sektora e-commerce priniesol leitmotív uplynulého roka 2020 – pandémia Covid-19.

Na tieto, ale aj iné témy budeme diskutovať s:

Registrovať sa môžete do 26. januára 2021 vyplnením registračného formulára.