×

Transferové oceňovanie

Miesto
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Problematika transferového oceňovania je stále viac diskutovanou témou nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Táto téma je aktuálna pre spoločnosti, ktoré majú obchodné vzťahy s inými spoločnosťami v rámci skupiny podnikov.  Problematika sa stáva aktuálnou aj vzhľadom na skutočnosť, že daňové kontroly zo strany daňových úradov sa zameriavajú aj na túto problematiku.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť jeho účastníkom právne predpisy pre oblasť transferového oceňovania; metódy prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ako aj  vysvetliť, aké má daňový subjekt možnosti pri výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania. Dôležitou súčasťou prípravy dokumentácie je aj analýza funkcií a rizík podnikov v skupine. Na záver bude celá problematika vysvetlená pomocou praktických príkladov z reálnych situácií.  

Program seminára

09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00    
  • Úvod do problematiky transferového oceňovania
  • Právne predpisy regulujúce transferové oceňovanie
12:00 – 12:15               Prestávka
12:15 – 14:00 
  • Príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu
  • Analýza funkcií a rizík
  • Metódy transferového oceňovania
  • Praktické príklady
  • Príklady z praxe
14.15 – 15.00               Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 9.11.2018.