Tvorba webstránky – dôležitý krok pre začatie podnikania v zahraničí

Dátum: 
utorok, 5. august 2014
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 02 58 260 430, E: jarosova@sario.sk

Vážený obchodný partner,

vytvoriť si vlastnú web stránku je jedným z prvých krokov ako začať podnikanie v zahraničí. Chcete sa naučiť vytvoriť kvalitnú a modernú web stránku?

Príďte 5. augusta 2014 na workshop na tému 'Tvorba web stránky – dôležitý krok pre začatie podnikania doma i v zahraničí'.

Dozviete sa ako funguje Word Press v porovnaní s inými systémami a vyskúšate si vytvoriť vlastnú, multijazyčnú web stránku.

Nezabudnite si priniesť vlastný laptop/notebook!
 
PREDNÁŠAJÚCI
PROGRAM
           
08.45 Registrácia účastníkov

09.00
 • Zamyslenie sa nad ideálnym systémom na správu web stránok
 • Ako funguje Word Press v porovnaní s inými systémami
 • Na čo všetko myslieť pred vytvorením web stránky
                                  
Prestávka
 
 • Ako vytvoriť kvalitnú a modernú web stránku
 • Dôležitosť multijazyčnej web stránky
 • Ukážky kvalitných a moderných web stránok
 
Prestávka
 
 • WordPress  live - účastníci seminára si budú môcť vyskúšať vytvoriť web stránku vo Word Presse
 
13.00 Ukončenie seminára 

Drobné zmeny programu vyhradené


 
ZMLUVNÉ PODMIENKY
 • pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia
 • zaslaním prihlášky a uhradením poplatku za kurz zmluvné strany  uzatvárajú dohodu podľa zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Zmluvný  vzťah vzniká medzi vysielajúcou  organizáciou a organizátorom
  podujatia SARIO
 • v prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje
  právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas ich oznámiť

STORNO PODMIENKY
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na podujatie považujeme za záväznú v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní Vám vyfakturujeme poplatok vo výške
50% z ceny kurzu.

Je potrebné priniesť si vlastný notebook !Svoju účasť potvrďte vyplnením registračného formuláru
najneskôr do 1. 8. 2014.