×
10.04.2024 - 14.04.2024

Účasť na veľtrhu Homedesign na výstave Hungexpo v Budapešti

Miesto
Kongresové a výstavné centra HUNGEXPO, 1101 Budapešť, Albertirsai út 10, Maďarsko
Organizátor
Veľvyslanectvo SR v Budapešti, SARIO, MZVEZ SR

Veľvyslanectvo SR v Budapešti v rámci programovej schémy Projektu ekonomickej diplomacie podporenej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na veľtrh HOMEDesign, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 14. apríla 2024 v rámci plejády výstav 42. medzinárodného stavebného veľtrhu CONSTRUMA v areáli Kongresového a výstavného centra HUNGEXPO Budapešť. Veľtrh je zameraný na interiérový dizajn, bytové doplnky, bytové zariadenia a osvetlenie, či dekorácie v domácnosti.

Cieľom účasti slovenských firiem ako vystavovateľov je pomôcť zviditeľniť sa na maďarskom trhu a získať nových odberateľov či zákazníkov (nielen z Maďarska) prostredníctvom organizácie zdieľaného/spoločného národného stánku na výstave HOMEDesign, podporeného primárne prostredníctvom schémy Projektu ekonomickej diplomacie.

Z dôvodu kapacitných a rozpočtových možností je možné ponúknuť výstavnú plochu len 5 slovenských podnikateľským subjektom (firmám). Pre slovenské firmy plánujeme zabezpečiť dňa 11. apríla 2024 na slovenskom stánku aj možnosť B2B rokovaní s potenciálnymi zákazníkmi a obchodnými partnermi. Okrem výstavy HOMEDesign budú v rovnakom čase v iných pavilónoch v rámci výstaviska HUNGEXPO prebiehať aj nasledovné výstavy: CONSTRUMA – 42. medzinárodný stavebný veľtrh, RENEO – obnoviteľné zdroje energie , CONSTRUMA KERT – záhradníctvo. 

Viac informácií

 

PROGRAM

 • 10. apríl 2024 10:00-17:00 prítomnosť slovenských firiem na veľtrhu zameraná primárne pre obchodných partnerov

 • 11. apríl 2024 10:00-17:00 prítomnosť slovenských firiem na veľtrhu zameraná primárne pre obchodných partnerov + B2B rokovania na slovenskom národnom stánku (partneri sa upresnia v neskoršej fáze)

 • 12. apríla 2024 10:00-18:00 prítomnosť slovenských firiem na veľtrhu zameraná primárne pre obchodných partnerov 

 • 13. apríla 2024 10:00-18:00 prítomnosť slovenských firiem na veľtrhu zameraná primárne pre verejnosť

 • 14. apríla 2024 10:00-17:00 prítomnosť slovenských firiem na veľtrhu zameraná primárne pre verejnosť

 

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby slovenskí vystavovatelia na stánku zotrvali nielen počas dní pre odbornú verejnosť, aj počas dní pre všeobecnú verejnosť (sobota 13. apríla a nedeľa 14. apríla)


POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV

Účastníci (slovenské firmy) sú povinní uhradiť registračný poplatok v sume 272 EUR bez DPH (v Maďarsku 27%) priamo organizátorovi výstavy - HUNGEXPO, následne budú zapísané do spoločného katalógu. Okrem toho sú povinní uhradiť registračný poplatok v sume 150 EUR s DPH pre spoluorganizátorov, z čoho budú hradené ďalšie náklady spojené s výstavou.

Účastníci (slovenské firmy) sú povinní priniesť svoje výstavné exponáty už deň pred začatím podujatia – 9. apríla 2024. Akceptované budú len malé 3D exponáty, prípadne exponáty malých rozmerov. Na prepravu exponátov je na HUNGEXPO vyčlenený špeciálny vjazd. Exponáty je potrebné priviezť na veľtrh deň pred otvorením výstavy, t.j. 9. apríla 2024. Rovnako, prosíme, účastníkov, aby si so sebou priniesli roll-up/banner, tlačené katalógové listy či iné printové prospekty.

Maximálny počet účastníkov – 2 osoby na spoločnosť. 

Pre účastníkov bude na stánku zabezpečené aj drobné občerstvenie a káva.
 

ČO BUDE MAŤ ÚČASTNÍK K DISPOZÍCII – 30m2  spoločný stánok (pôdorys) z 3 strán otvorený (10 m x 3 m)

 • Octanorm výstavnícka konštrukcia s bielymi stenami, stropom a kobercom

 • Firemné označenie 30cm vysoké s názvami vystavovateľov

 • Infopult s poličkou a barovou stoličkou ZETA

 • Rokovací stôl IKEA so 4 stoličkami

 • 10l odpadkový kôš/firmu a upratovanie stánku

 • 3kw elektrickú prípojku vrátane spotreby a všeobecné osvetlenie stánku

 • 11 bodových svietidiel Nokia s LED svetelným zdrojom a 5ks zásuviek/ stánok

 • Asistencia Veľvyslanectva SR v Budapešti a SARIO na podujatí

ČO NEZABEZPEČUJEME

 • Ubytovanie v Budapešti

 • Cestovné náklady

 • Preprava drobných exponátov a reklamných materiálov vystavovateľov 

 • Tlmočenie SK/HU (v prípade potreby nás kontaktujte)

 • Ďalšie nadštandardné požiadavky

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu. Organizátori si vyhradzujú právo výberu skôr zaregistrovaných spoločností z dôvodu kapacitných a rozpočtových obmedzení.

Na tejto webovej stránke v hornom rohu nájdete aj dôležité prílohy – dispozíciu stánku v pavilóne G (stánok 405A) a tiež formulár s kontakt.

Viac informácií

REGISTRÁCIA

Registrácia bola ukončená. Ďakujeme za záujem.

 

KONTAKT

 • Marek Pocklan, M: +421 918 919 658, T:+421 2 58 260 230, E: marek.pocklan@sario.sk (primárny kontakt)

 • Attila Szép, (pri e-mailovej komunikácii, prosíme, pridať na CC), E: attila.szep@mzv.sk (sekundárny kontakt)

NA STIAHNUTIE