×
17.04.2023 - 21.04.2023

Veľtrh Hannover Messe 2023

Miesto
Hannover Messe, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

E: igor.uhlik@sario.sk, veltrhy@sario.sk, T:+421 910 828 109

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na veľtrhu Hannover Messe 2023, ktorý sa uskutoční v termíne 17. – 21. apríla 2023 v Hannoveri, Nemecko.
 
Hannover Messe je popredný svetový technologický veľtrh spájajúci pod jednou strechou viaceré medzinárodné veľtrhy (Priemyselná automatizácia, MDA, Energia, Digital Factory, Comvac, Industrial Supply and Research & Technology). Výstava teda ponúka jedinečnú tému a sortiment výrobkov a reflektuje s témami týchto popredných veľtrhov, ktoré sa špecificky navzájom prekrývajú, celý priemyselný hodnotový reťazec od jednotlivých komponentov až po inteligentnú továreň. To sa odráža aj v motte veľtrhu: svet technológií prichádza do Hannoveru. Vystavovatelia majú možnosť naplno využiť trhový potenciál svojej spoločnosti a jej produktov a etablovať sa naprieč odvetviami.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Hannover Messe 2023 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Hannover Messe 2023, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. januára 2023.

Registrácia


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk