Výber odborných hodnotiteľov

Dátum: 
13 jan - 31 december 2021
Organizátor: 
Ministerstvo hospodárstva SR
Kontakt: 

Ing. František Babuljak, E: frantisek.babuljak@mhsr.sk, T: +421 2 48 54 2235

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu.

Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber odborných hodnotiteľov splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber odborných hodnotiteľov.
Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete v nasledujúcom odkaze opvai.sk