Výhody a riziká používania INCOTERMS

Dátum: 
utorok, 29. máj 2018
Miesto: 
Grand hotel Trenčín, Palackého 3840/14
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Dodacie podmienky (Incoterms – „International Commercial Terms“) sú dôležitou náležitosťou kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode. 

Viete, ako sa dostane tovar od Vášho zahraničného dodávateľa na Váš sklad? Alebo čo všetko máte podľa konkrétnej doložky INCOTERMS zabezpečiť Vy ako predávajúci? Aký druh prepravy tovaru máte zvoliť?
Aká dodacia podmienka je pre Váš obchod najvýhodnejšia?

Nezmeškajte odborný seminár Exportnej akadémie v Trenčíne s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS. Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie INCOTERMS pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďalšie praktické informácie pre Vaše podnikanie. 

Program podujatia

09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov

10:00 – 11:00                Úvod do problematiky
  • Bod dodania a prechod rizík podľa INCOTERMS
  • Povinnosti a náklady predávajúceho a kupujúceho
  • Jednotlivé dodacie podmienky INCOTERMS
11:00 – 11:15                   Prestávka

11:15 – 12:15                    Zmluvný, finančný a administratívny manažment                                                  obchodného prípadu
  • Miesto doložky v zmluvách
  • Kúpna cena a INCOTERMS
  • Colné a daňové povinnosti podľa legislatívy a INCOTERMS
  • Doklady a INCOTERMS
12:15 – 12:30                Prestávka

12:30 – 13:30               Prípadové štúdie a diskusia

13:30 – 15:00              Individuálne konzultácie

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami!

Registrujte sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 25. mája 2018.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.