×
24.03.2021 - 26.03.2021

ZMENA TERMÍNU Podnikateľská misia do Indie

Miesto
New Delhi, India
Kontakt

Simona Novosadová, E: simona.novosadova@sario.sk, T: +421 915 838 979

! Podnikateľská misia presunutá na neurčito !

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v októbri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do New Delhi, Indie pri príležitosti podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo a 28th Convergence India 2020.
 
Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
Potenciálne sektory:

Convergence India 2020
 • Internet of Things
 • Mobilné telefóny a príslušenstvá
 • Mobilné aplikácie
 • Cloud Computing
 • 5G/LTE
 • Big Data
 • OTT vysielanie (over the top media service)

Smart Cities EXPO 2020
 • smart cities
 • smart transport
 • zelené technológie
 • solárna energetika
 • voda a sanitácia
 • odpadové hospodárstvo
Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 6th Smart Cities India 2020 Expo. Od jeho vzniku v roku 2015 sa Smart Cities India Expo stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na danú problematiku v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2020 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:
 • Clean India
 • Solar India
 • Water India
 • Transport India
 • Building India

Tohtoročný program je navyše, z dôvodu zmeny termínu, spojený s výstavou 28th Convergence India 2020, ktorá si vďaka svojej dlhoročnej tradícii vybudovala povesť jednej z popredných výstav zameraných na inovácie a technológie v Indii. Každoročne sa jej zúčastňuje viac ako 750 vystavovateľov z 30 krajín sveta a vyše 25 000 návštevníkov. Zameranie výstavy sa sústreďuje na inovácie a trendy v mobilných technológiách, informačných technológiách a digitálnych médiách.Predbežný program:

5. 7. 2020 (nedeľa)
odlet z Budapešti do New Delhi v poobedných hodinách
6. 7. 2020 (pondelok)
prílet do New Delhi v ranných hodinách
stretnutia s obchodnými komorami a ZÚ SR v New Delhi, doplnkový program
7. 7. 2020 (utorok)
návšteva relevantných indických spoločností
8. 7. 2020 (streda)
účasť na Smart Cities India 2020 Expo/Convergence India 2020
9. 7. 2020 (štvrtok)
účasť na Smart Cities India 2020 Expo/Convergence India 2020
10. 7. 2020 (piatok)
odlet z New Delhi do Budapešti v ranných hodinách
10. 7. 2020 (piatok)
prílet do Viedne v poobedných hodinách
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • zabezpečenie účasti na 6th Smart Cities India 2020 Expo a 28th Convergence India, v rámci ktorého budú zabezpečené B2B rokovania s indickými spoločnosťami
 • 1x spiatočná letenka
 • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • návšteva a rokovania s indickými spoločnosťami
 • doplnkový program
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
Podpora nezahŕňa:
pobytové náklady
iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

Registrácia bola ukončená 29. februára 2020.

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.
      ​