×
23.07.2024

Zmeny v oblasti DPH účinné od 1.1.2025

Zmeny v oblasti DPH
Miesto
Online webinár pre MSP vrátane Bratislavského kraja
Cena
Bezplatne
Organizátor
SARIO Národný projekt II.
Kontakt
Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Dátum konania: 23.7.2024

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2 pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Zmeny v oblasti DPH účinné od 1.1.2025.

Zákon o DPH zaznamenáva jednu z najvýznamnejších novelizácií za ostatné obdobie, ktorá sa dotkne predovšetkým spôsobu DPH registrácie tuzemskej zdaniteľnej osoby ako aj zahraničnej zdaniteľnej osoby. Ďalej sa zavádza nová osobitná úprava pre malé podniky, ktorá umožní dodávať tovar a poskytovať služby s oslobodením od DPH.

Medzi ďalšie zmeny patrí zavedenie možnosti samozdanenia pri dovoze tovaru, spresnenie zdanenia online školení, zníženie hranice pre vydávanie bločkov z registračnej pokladnice, a pod.

Lektor, JUDr. Ing.  Peter Schmidt  pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Webinár je určený malým a stredným podnikateľom vrátane Bratislavského kraja

 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 27.6.2024.

 

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške do  100 € v zmysle č. J) bod 2. Schémy minimálnej pomoci z prostriedkov Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania v SR. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.