ZRUŠENÉ Podnikateľská misia do Hannoveru

Dátum: 
11 - 14 apríl 2021
Miesto: 
Hannover
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Tomáš Šándor, E: tomas.sandor@sario.sk, T: +421 915 839 495

   

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v apríli 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu pri príležitosti konania veľtrhu Hannover Messe v nemeckom Hannoveri.
 
Veľtrh Hannover Messe je zameraný predovšetkým na automatizačné inovácie v priemyselnej výrobe, alternatívne energetické zdroje, ako napríklad vodík, novinky vo svete informačných technológií, strojárstvo, virtuálnu realitu a zelené technológie. Na ostatnom ročníku veľtrhu prezentovalo svoje produkty a služby približne 5 500 spoločností, ktoré prilákali 200 000 účastníkov. K samotnému veľtrhu, ktorá na svojich 292 600 m2 víta návštevníkov z vyše 70 krajín, už neodmysliteľne patrí aj vysoký počet rôznych sprievodných konferencií, fór, či odmeňovaní tých najlepších svetových spoločností.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Cieľ misie: 
Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov


Preferované sektory:
 • Automatizácia
 • E-mobilita
 • Kovoobrábanie
 • Strojárstvo
 • Logistika
 • IT
 • Energetika – vodíkové technológie
 • Priemyselná 5G
 • Robotika
 • Virtuálna realita
 • Zelené technológie
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • sprostredkovanie B2B stretnutí s relevantnými obchodnými partnermi
 • konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada spiatočnej letenky pre jedného zástupcu spoločnosti (Viedeň – Hannover)
 • zabezpečenie a úhrada spoločného transferu v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na HANNOVER MESSE 2021

Podpora nezahŕňa:
 • pobytové náklady

FORMULÁR PREDBEŽNÉHO ZÁUJMU

V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, vyplňte predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu budeme informovať.Hannover je hlavným mestom severozápadne ležiacej spolkovej republiky Dolné Sasko, ktoré patrí k rozvinutejším spolkovým republikám Nemecka. Dolné Sasko patrí v rámci krajín Európskej únie k nadpriemerne rozvinutým regiónom s výškou HDP na obyvateľa presahujúcou 38 000 eur (2019). Táto spolková republika disponuje výbornou polohou, nakoľko susedí s ďalšími ekonomickými, finančnými a hospodárskymi centrami Nemecka (predovšetkým Brémy, Hamburg, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko) a Holandska.  Hannover je významnou obchodnou križovatkou spájajúcou severnú s južnou a západnú s východnou časťou Nemecka, čím, samozrejme nadobúda dôležitý význam aj v rámci Európskej únie. Dolné Sasko je domovom viacerých úspešných celosvetovo známych spoločností, z ktorých hneď niekoľko úspešne pôsobí aj na Slovensku. Prvým príkladom je jedna z najväčších investícii v našej krajine – automobilový gigant Volkswagen vo Wolfsburgu, k lídrom vo svojom odvetví patrí aj výrobca automobilových súčiastok – Continental sídliaci priamo v Hannoveri, železničnou dopravou sa zaoberá francúzska spoločnosť ALTOM Transport. V meste Salzgitter sídli rovnomenná spoločnosť zameriavajúca sa na strojársku výrobu a najnovšie trendy v energetike, v ktorej pôsobia aj Johnson Controls a Siemens Gamesa. Ďalšou nadnárodnou spoločnosťou, so sídlom v meste Langenhagen, je Konica Minolta, koncentrujúca sa predovšetkým na výrobu tlačiarní. V Dolnom Sasku má zastúpenie aj farmaceutický priemysel, a to napríklad spoločnosťami ako Sartorius a Dirk Rossmann.  Známymi firmami reprezentujúcimi potravinárstvo sú: Nordzucker, Wernsing, Heristo Gruppe.