×
27.05.2020

ZRUŠENÉ! Slovenská kooperačná burza NITRA 2020

Miesto
Agrokomplex Nitra
Organizátor
SARIO, MH SR

Vážení záujemci, podnikatelia,
podujatie sa nebude konať z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu. 

Zároveň Vás pozývame na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020, ktoré sa bude konať na jeseň, 21.októbra 2020 v Bratislave. 


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 27. mája 2020 11. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Nitre. Podujatie bude súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu NITRA 2020, ktorý každoročne privíta vystavovateľov a odbornú verejnosť z oblastí strojárstva, elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva aj hutníctva.   

Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je odborná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu. 

B2B rokovania
B2B (Busines to Business) rokovania sú rýchly a efektívny spôsob, ako sa môžete stretnúť s vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi. SKB NITRA 2020 ponúka individuálny rozpis stretnutí na základe vášho výberu. 
 
Odborné panelové diskusie

Panel 1:
Smart Industry – čo priniesla analýza dát
Pilotné projekty ukázali význam používania digitálnych nástrojov, zberu dát a ich analýzy v zefektívňovaní prevádzky. Posun moderného strojárstva, ale aj ďalších odvetví do fázy inteligentných riešení prinášajú aplikácie digitálnych nástrojov vo využití dát z výrobnej a inovačnej praxe.
moderuje Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu

Panel 2:
Priemyselné inovácie Made in Slovakia 
moderuje Oto Pisoň, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov & manažér pre inovácie, SARIO

Panel 3:
Funkčná interakcia investorov s mestom a regiónom prospieva všetkým
Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov výrazne presahuje hranice ich prevádzok. Kým v niektorých regiónoch sú prínosom investícií aj ekonomické aktivity a pracovné miesta, v rozvinutých priemyselných oblastiach sa témou stáva posun k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Ten si vyžaduje nové formy spolupráce.  Miera zladenia plánov miest a stratégie regiónov s aktivitami podnikov dokáže výrazne akcelerovať rozvoj regiónu.
moderuje Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu 

Poradenstvo a konzultácie partnerov podujatia 
Ak hľadáte investora alebo chcete mať prístup do globálnej siete potenciálnych obchodných partnerov - príďte sa poradiť k pracovníkom ČSOB. 
Poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja poskytnú pracovníci CTT CVTI SR. 

Poradenstvo a konzultácie SARIO 
Konzultanti agentúry SARIO Vám poskytnú relevantné informácie k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch, k financovaniu inovačných alebo proexportných aktivít.

Participácia na podujatí formou partnerstva 
Počas podujatia máte príležitosť prezentovať vaše inovatívne nápady a produkty a pritiahnuť pozornosť možných partnerov na spoluprácu. 
kontaktná osoba: arvova@sario.sk 

Cena za podujatie
Do 10. apríla 2020 90 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 70 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti. 
Od 11. apríla do 11. mája 2020 110 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 90 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.

Bonus 
V cene registračného poplatku je voľný vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2020 v dňoch 27. a 28. mája 2020Kontakt 
E: 
matchmaking@sario.sk

Pozrite si záznamy z SKB Nitra 2019
správa z podujatia 
fotogaléria
videoORGANIZÁTOR 


ODBORNÍ GARANTI PANELOVÝCH DISKUSIÍ
GENERÁLNY PARTNER
 

HLAVNÍ PARTNERI
 
     
MEDIÁLNI PARTNERI