×

Nové obchodné kontakty na dosah — SKB Nitra 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zrealizovala 22. mája 2019 podujatie zo série SARIO Business Link — Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2019 (SKB).
 
Slovenská kooperačná burza v Nitre je už 10 rokov prestížnym medzinárodným biznis podujatím a súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Cieľom celodenného odborného podujatia bolo poskytnúť účastníkom unikátnu platformu na rokovania s relevantnými obchodnými partnermi, networking, zdieľanie informácií, výmenu skúseností, prepájanie teórií s praxou, prezentovať zaujímavé slovenské projekty.
 
'Tento medzinárodný subkontraktačný formát patrí k strategickým aktivitám a k nástrojom agentúry SARIO, ktorý systematicky a efektívne pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii.' uviedol Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.
 
Na jubilejnom 10. ročníku SKB v Nitre sa stretol rekordný počet relevantných subjektov z rôznych oblastí strojárstva a naň nadväzujúcich odvetví z 12 krajín sveta.
 
Zástupcovia 107 spoločností v jeden deň a na jednom mieste ponúkli alebo získali technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby, predstavili  svoje inovatívne nápady a oslovili nových obchodných partnerov v rámci viac ako 400 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní.

'Strojársky priemysel prežíva silné obdobie a je ťahúňom našej ekonomiky. Okrem vysoko cenených produktov slovenské spoločnosti poskytujú kvalitné a kompatibilné služby a servis v oblasti vývoja softvéru, či priemyselnej automatizácie.' doplnil Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.
 
Teší nás, že aj tento rok sa na SKB zúčastnil významný lokálny hráč — Jaguar Land Rover, ktorého zástupcovia vystúpili v paneli, rokovali so slovenskými firmami o možnej spolupráci a zároveň účastníkom  podujatia predstavili model Discovery, ktorého novým domovom sa stala Nitra, odkiaľ putuje do celého sveta.
 
Súčasťou tohto ročníka Slovenskej kooperačnej burzy v Nitre boli aj diskusné panely, ktoré odprezentovali úspešné príbehy slovenských firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi spoločnosťami. Panely taktiež reflektovali na aktuálne trendy a požiadavky firiem, ako sú  Ľudia pre smart industry a Dosahy modernej mobility. Všetky 3 diskusné panely a ich témy úzko súvisia a načrtli aj budúci vývoj našej ekonomiky.
 
'Ak si chce priemysel na Slovensku udržať svoje postavenie, musí reagovať na výzvy, ktoré súčasná dynamická doba prináša. Miestom na výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov, ktoré môžu priniesť potrebné impulzy, je aj SKB,' zdôrazňuje štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz.

Pripomína, že hlavná výzva, ktorá stojí pred slovenským priemyslom, nie je udržať, ale zvýšiť tempo technologických zmien. 'Nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa sú  digitalizácia, výskum, vývoj a inovácie,' dodal V. Ferencz.
 
Podujatie návštevníkom spestrili aj unikátne partnerské exponáty:
  • Infotech RTLS — real-time locating services riešenie
  • SCR Technologies — technické riešenie komplexného kontinuálneho vzdelávacieho procesu v segmente priemyslu a výroby pokrývajúc
    e-learning s využitím technológie rozšírenej reality
  • Ixworx — multiplatformový softvérový nástroj poskytujúci koncovému užívateľovi 3D vizualizáciu konfigurácie produktu, interaktívny návod na použitie, možnosť komunikácie medzi zákazníkom a výrobcom
  • STU BA Green Team Monopost 2019
  • Photoneo Phollower 100 — univerzálnu mobilnú platformu na prepravu a doručovanie materiálov v skladoch, továrňach a hoteloch
  • Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE Luxury
  • individuálne konzultácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej pomoci, financovania exportu, aktuálnych výziev na podporu inováci z fondov EÚ či účasti na veľtrhoch a výstavách
 
Ďakujeme partnerom, ktorí podporili a obsahom obohatili Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2019 a budeme radi, ak sa znovu stretneme na jeseň v Bratislave na podujatí tohto formátu, ktoré býva tradične našim najväčším v rámci každého roka. Už na 24. októbra 2019 pre vás pripravujeme nové atraktívne témy, odborné diskusie, sourcingový workshop, obchodné rokovania a sprievodný program.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.